Sökning: "kalk"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kalk.


Inkom Exjobbsförslag
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2008-02-27Dolomitkalk som slaggbildare (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2007-11-28Examensarbete – Optimering av fällning med kolsyra vid Norsborgs vattenverk (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-04-11Miljöbedömningssystem,väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2007-02-12Geologisk beskrivning av Klackbergsområdet (aw) (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2005-02-07Realistiskt behov av rastplats vid Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-02-07Plattform för Information, Turism och Konferenser (gh) (inaktivt)
2005-02-07Äventyret Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-02-07Turistkorg för Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-02-07Attraktivt besöksmål (gh) (inaktivt)
2005-01-12Informativ rastplats Kalklinbanan vid Hjälmaren gh (inaktivt)
2003-12-10Multicote 4-6 månader, artificiellt tillverkat, långtidsverkande gödselmedel och dess frisläppningstakt av näringen. Vatten och värme påverkar, men sker urlakni (inaktivt)
2003-12-10Mineralgödselmedlet LIHTO (kravmärkt) inblandat i odlingssubstrat och dess bekämpningseffekt/förhindring av sorgmyggor, vita flugor etc. i krukväxtkulturer. (inaktivt)
2003-12-10Ekologisk gödsling av tomatkultur i torvsubstrat (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.