Sökning: "kartläggning arbete"

Hittade 64 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kartläggning arbete.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-09-20Miljöcertifiering - omarbetning av nuvarande system (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2008-08-27Kartläggning av krympfaktorer på stora valsade ringar (Hofors) (inaktivt)
2008-06-16Entreprenörskap i skolan (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2007-12-12Potential för energieffektivisering i Östergötland (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-05Entreprenörskap i skolan (Askersund) (inaktivt)
2007-04-16Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2006-05-05Framgångsfaktorer för ett lyckosamt socialt arbete? (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2005-12-06Lönekartläggning Stora Enso Grycksbo Bruk (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-11-07Vilket bemötande får flickor/kvinnor respektive pojkar/män vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium? (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-08-14Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13) (inaktivt)
2003-01-27Kartläggning av virkesadministrationen på Stora Enso Skog AB. (inaktivt)
2003-01-17Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå (inaktivt)
2002-11-11Standardriggning i fleroperationsmaskiner (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.