Sökning: "kartläggning ekonomi"

Hittade 29 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kartläggning ekonomi.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-02-01Verksamhetsutveckling - Hur kan vi få vår ideella förening att blomstra? (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-05-08Kartläggning av vårt flöde av gods inkluderande lagring, hantering, transporter, plockning, inköp, kvantiteter och kontroller. (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-03-01Marknadsanalys för en Camping (KE) (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-03-25Effektivt logistik- och transportsystem inom lantbrukssektorn. (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-01-30Sjöfartens utveckling i Sverige- en fråga om kunskap? (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.