Sökning: "kina företag"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kina företag.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-13Exjobbare till Syntronic Research and Development AB i Gävle (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-10-08Litet handelsbolag i modebranschen skall göra en affärsplan som mynnar ut i en konkret handlingsplan (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04(GH) Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-04 Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (aw) (inaktivt)
2006-11-21Magnettåg till Örebro! En studie för Handelskammaren Mälardalen (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-08Utmaningar vid tillverkning i låglöneland (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2002-12-19Utveckling av interaktiv hemsida (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.