Sökning: "klassificering"

Hittade 27 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet klassificering.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-23Automatisk klassificering av handskrivna ordobjekt (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-02-19Visualisering av stridseffekter (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-06-16Dokumentstyrning i projekt (inaktivt)
2007-05-14Mätning av pappersegenskaper genom bildbehandling (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-22Klassificering av HTML dokument (inaktivt)
2005-04-20 Klassificering inför bygglov (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.