Sökning: "kommunikation webb"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kommunikation webb.

Inkom Exjobbsförslag
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-01Webbprojekt-databas, uppbyggande av interaktiv community; användarkontokontohantering, blogg, chat etc (inaktivt)
2006-10-31Utveckling av webb/databasapplikation till internationellt företag inom svensk kvalitetsdesign (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2003-03-25Meddelandesystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.