Sökning: "konkret l"

Hittade 76 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet konkret l.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-10-19Styralgoritmer för en avancerad kameraupphängning på hexakopter (gimbal) (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-04-26Ökad mångfald bland instruktörer inom polisen (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-20Sociala Medieeffekter (inaktivt)
2010-12-03Var med och revolutionera den digitala barnboksbranschen globalt (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-03-18Studie av NoSQL-databaser (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-01-26Lönsamhet för småskalig slakt och förädling. En jämförelse mellan att sälja djuren till slakteri och att hantera hela kedjan själv från uppfödning till försäljning till kund (inaktivt)
2009-01-16Kvalitetssäkring av strategisk teamutveckling (inaktivt)
2008-11-11Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Serviceprocess i ett fastighetsbolag (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-04-29Utforma utbildningsmaterial samt koordinera kompetens/Löneutveckling modell (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-15Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-10-18P3 sökr unga tänkare... (inaktivt)
2007-10-08Litet handelsbolag i modebranschen skall göra en affärsplan som mynnar ut i en konkret handlingsplan (inaktivt)
2007-09-21Early Warning Signals (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-06-07Nulägesbeskrivning av lärarnas och studenternas upplevelser (inaktivt)
2007-06-04Databas - ett delprojekt i en kvalitetsstudie för läkemedelsindustri inom ramen för BET-projekt (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-04-16Basallergi som orsak till kronisk sjukdom www.motkroniskabesvar.se (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Webbaserad mobil applikationsplattform för mobiltelefon med mobilkamera och blåtandutrustning (Anoto) (inaktivt)
2007-04-04Webbaserad mobil applikationsplattform för mobiltelefon med mobilkamera och blåtandutrustning (Anoto) (inaktivt)
2007-04-04Utvärdera/bygga ett projektuppföljnings-/tidredovisningssystem i .NET miljö (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-09-05Early Warning Signals (inaktivt)
2006-03-07Packning av färdiga hjul från maskin ner i kartong (inaktivt)
2006-03-07Byte av upprullningshjul i löpande produktion (inaktivt)
2006-03-07Fästa carriertapen vid det tomma hjulets kärna - ett produktionsutvecklingsprojekt (inaktivt)
2006-03-07Effektivisering och automatisering i produktionen (inaktivt)
2006-03-07Färdigställande av ett visionssystem (inaktivt)
2006-03-07Marknadsföring av Bastedalens Herrgård och Kinapark (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-11-23Organisationsstruktur i en demokratiskt styrd organisation Skara Kommun (inaktivt)
2005-09-29Sponsorship. A win-win game. (inaktivt)
2005-04-01Maskinkonstruktion på ett robotverktyg (inaktivt)
2005-04-01Produktionsteknik och automatisering på företag ARHO Mekan AB (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-03-14Utredning av hur bostadsrättsföreningar förvaltas (aw) (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-24Tillståndsbaserat underhåll (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-04-04Energilagring med pumpkraftverk (inaktivt)
2003-03-03Hur skulle Dalarna kunna göra en gemensam marknadsföring? (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.