Sökning: "kunden"

Hittade 232 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kunden.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-08-29Från idé till en produkt färdig för marknaden. (inaktivt)
2011-07-28Ipad app för informationsinsamling genom fotografering och text. (inaktivt)
2011-07-22Android/Iphone-app för styra larm och videoövervaka hemmet (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av program för visualisering av båtmaster (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-11Etablering av mindre vindkraftsparker av gårdsverk (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsförbättring Metallurgy (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-20Exjobb?! Ung ingenjör/systemvetare java (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-05-18Affärsplan för solcells företag (inaktivt)
2010-05-17Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-04-23REFERENSARKITEKTUR FÖR HANTERING AV MIKROPRODUCERAD EL (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-05Kravhantering vid utveckling med standardprodukter (inaktivt)
2010-03-05Ta fram och implementera rapportmodul för LogBoostias unika etikettlösning (ILS) (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-08-21Att hitta kommunikationsvägar/marknadskanaler som gör att kunden hittar oss som företag. (inaktivt)
2009-06-29Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2009-02-13Kundanpassad hemsida (inaktivt)
2009-02-13Lean Production (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-09-02Framtagning av en projekthandbok för genomdrivning av tekniskaprojekt (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Sociala bostadskontrakt ¿ekonomiska konsekvenser? (inaktivt)
2008-06-16Plus-tjänstprojektet och dess betydelse för kunden (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-16Designens betydelse/vikt för byggnation av Garden Center. Hur upplever kunden olika Garden Center-design? (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-02-20Kommunikationsplan för ompositionering i rekryteringsbranschens djungel, med franchise som bärande koncept. (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-02-08RESAM - vad betyder det för kunden? Samverkan inom offentlig sektor (inaktivt)
2008-02-06Gasförbrukning vid Svetsning. (inaktivt)
2008-01-30Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi (inaktivt)
2008-01-28Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-16Marknadsanalys – Kartlägga behovet av en översättningsbyrå i Västeråsregionen (ke) (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-14Marknadsföring av konferensanläggning (inaktivt)
2007-12-03Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2007-11-19Vad står varumärket Motek för och vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-10-24Säljstrategi (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-18Programmering av hänvisningsystem med touchskärm för butik. (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-10-04Genomlysning av Antikverksamhet - från bankpalats till småföretagarcentrum (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-06Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-17Utformning av grafisk profil och reklammaterial (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-11Granskning av Vägverkets språk - förstår kunden vad vi säger? (inaktivt)
2007-07-06Industriell Teknisk Försäljning (inaktivt)
2007-06-30Kundundersökning (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-05-29Datauppföljningsprogram till skoglig hemsida, skogsformedling.se (Bollnäs) (inaktivt)
2007-05-14Utforma en konsekvensanalys för varuförsäljning (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-11Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-08Okulärbesiktning (inaktivt)
2007-05-07Utveckla en tilltalande helhetsbild av företaget i all presentationsmaterial (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-16Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband (inaktivt)
2007-04-04MARKNADSFÖRING VIA INTERNET (inaktivt)
2007-04-04Rödbrun beläggning¿ på färdiga produkter är ett skönhetsfel för kunden, företaget vill dock tillfredsställa kundens krav. (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-12Nyttan av ett informationssystem för insamling av avfall – för insamlaren och samhället (inaktivt)
2007-03-01Vilka blommor är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-03-01Hur utvecklar man ett kundbonussystem i en blomsterhandel? (kr) (inaktivt)
2007-03-01Se över logistik i ett trädgårdsvaruhus? (kr) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning för uppstart av företag (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-08Vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-02-05Konstruktion av webbsida (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-22Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics (inaktivt)
2007-01-12Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-11-02Utveckling av digital inventeringsbok (inaktivt)
2006-10-26Plus-tjänstprojekten- vad har det betytt för kunden? (inaktivt)
2006-10-20Vad styr kundens val av handelsplats? (inaktivt)
2006-10-20Parkeringsanalys i stadskärnan (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-07-03Vad vill kunden ha av en lokal optiker? (aw) (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-02Marknadsstrategi - företagssamverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-04-26Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2006-04-11Spacemanagment på ICA supermarket (aw) (inaktivt)
2006-03-09Logistikanalys åt Import/e-handelsföretag (inaktivt)
2006-03-09MARKNADSUNDERSÖKNING (inaktivt)
2006-03-09MARKNADSPLAN (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av hemsida för beställning och distribution av affärssystem (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-01-09Marknadsföringsuppdrag åt IT-företag (aw) (inaktivt)
2005-11-18Marknadsundersökning - tjänster för mobilkameror (TH 11) (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2005-09-16Ekonomi/marknadsföring (inaktivt)
2005-06-29Framtagande av ett offert- och ordersystem (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för vidareutveckling av vårt intranet (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategi - företagssamverkan (TH 03) (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-04-213D-modell av filmade rörledningar (Gävle) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-03-14Webbaserad planering (inaktivt)
2005-03-14Är fastighetsmäklarna onödigt högt utbildade säljare eller är de kvalificerade fastighetsrådgivare/konsulter? (aw) (inaktivt)
2005-03-14Är fastighetsmäklarens prissättning förenligt med god tjänstekvalitét? (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utredning av hur bostadsrättsföreningar förvaltas (aw) (inaktivt)
2005-03-14Fallstudie - förvaltning av bostadsrättsföreningar (aw) (inaktivt)
2005-03-14Lokalhyreskontrakt (aw) (inaktivt)
2005-02-07Analys av förändringsbehovet i IT-branschen (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Företagsanalyser på fastighetsföretag (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Analys av förändringsbehovet i detaljhandelsbranschen (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Analys av förändringsbehovet i fastighetsbranschen (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Förvaltningsplaner i fastighetsföretag (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Utveckling av lokalhyreskontrakt (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Kundundersökning - Hur uppfattas vi som Internetoperatör? (aw) (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-08Sökmotorpositionering (inaktivt)
2004-09-29Projektbeskrivning för marknadsundersökning (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-06-01Marknadsanalys (inaktivt)
2004-05-12Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-10Marknadsföring av segelbåtar (jj) (inaktivt)
2004-05-07Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-03-29Hur vill den framtida Vasaloppsåkaren boka sin resa, boende mm? (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-02-24Marknadsundersökning ¿ Internetbaserad tjänst för fastighetsförvaltning (aw) (inaktivt)
2004-02-02Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2004-01-30Guideteknik (TH 10) (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-10-28Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2003-10-20Materialplanering för krockskador (inaktivt)
2003-10-20Marknadsföring av segelbåtar (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-07Examensarbete - E-pass system (inaktivt)
2003-09-30Digital bildanalys (inaktivt)
2003-09-22E-ljusstyrning (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-09-09Hemsida till litet företag (inaktivt)
2003-06-26PRIDO AB - DESIGNPROJEKT 2003 (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-03-10Relation mellan kund-producent för livsmedelsvarumärke (JN 02) (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)
2003-01-23Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn) (inaktivt)
2003-01-17Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2002-12-18Utredning av införandet av röststyrning i talsvarssystem (inaktivt)
2002-12-13Nytt koncept för försäljning via internet/postorder. (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-15Compilering av asp lösning till maskinkod (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.