Sökning: "kurser"

Hittade 147 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kurser.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-02-28Morgondagens lärande organisation (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-01-14Marknadsanalys inom idea management (inaktivt)
2011-01-14Empirista söker databasutvecklare (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-08-17SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 2. Enzymets substratspecificitet och kinetik (inaktivt)
2010-08-17SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 1. Enzymets struktur (inaktivt)
2010-08-17Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 2 – Proteinet från Lactobacillus (inaktivt)
2010-08-16Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 1 – Proteinet från Rhodobacter blasticus (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-02-09Skapa ny grafisk profil åt Kite.se (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2009-12-16Galleri och sociala medier (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-07-03Hur kan vi utveckla det pedagogiska upplägget vid Fastighetsakademin? (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Inredning och utformning av butik i Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-03-31Undvika färgsläpp på aluminium (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-22Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2007-12-12Signalmodulering för överföring av HD-audio på standardkabel (inaktivt)
2007-12-06Kopia av Signalmodulering för överföring av HD-audio på standardkabel (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-09-25Förutsättningar för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-08-24Självvärdering. Hur ska vi lärare få eleverna att bli trygga i att de verkligen tillägnar sig kunskaper genom problembaserat lärande? (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-06-19Skapande av Wikipedialiknande webbsite för aerodynamik och flygplansdesign (aw) (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Skogens Konungs hemsida (AP) (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring av Skogens Konung i Europa (AP) (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogik i samhällets tjänst! Case: ”Drop-outs” (inaktivt)
2007-03-22Utveckling av intranet (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-12Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2007-01-11Konsten att stöpa om en bit undervisning (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-04Årsunda Viking- Marknadsföring av en vikingaby (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-13Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-08-22Kvalitet- och miljöledningssytem vid byggföretag med huvudkontor i Örebro (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av hemsida samt e-handel åt Drängahuset i Tomasbo AB (AP) (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-18Attityder till IKEA:s formgivning (AP) (inaktivt)
2006-03-10Samarbetslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-02-21Ta fram en webbplats där användaren, genom övning, har en möjlighet att förbättra sig och få ett konkurrenskraftigt resultat på SAT-provet (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Repeater för mobiltelefoni (inaktivt)
2005-09-07Aktiv bredbandig antenn för mellan och kortvåg (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-21Kundenkät, marknadsföring av företagshälsovård (Ljusdal 44) (inaktivt)
2005-03-31Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy (Ljusdal 45) (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Porting a WCET analysis tool to Hitachi H8 and Lego Mindstorms. (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-12Marknads- och attitydundersökning inom elektronikindustrin gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (inaktivt)
2005-01-03Utvärdering av olika stabilisatorer för rekombinanta proteinläkemedel med hjälp av en spektrometrisk metod (inaktivt)
2004-12-14Marknads- och attitydundersökning inom bygg- och fastighetssektorn gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-08Estimera tittarbeteende (inaktivt)
2004-11-16Hur sätta pris på fäbodprodukter? (Sandviken) (inaktivt)
2004-11-04¿Frisk utan vård?¿ ¿ En utvärdering av utbildningen Mat- och friskvård (inaktivt)
2004-10-07Gapanalys av svensk och internationell standard i projektledning (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-08-30Mapping och kvantifiering av proteaser vid eukaryot cellodling och vid nedströms processrening för produktion av rekombinanta proteinläkemedel (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-06-30Ekonometrisk analys av beslutsprocess (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2003-11-24Simulering av laddningstransport i halvledare (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-10Marknadsundersökning - Unika upplevelser i Kalmar län (KA 06) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning - kursutbud (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.