Sökning: "kvalitativ d-uppsats"

Hittade 54 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kvalitativ d-uppsats.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-20Läsarundersökning – tre kanaler (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-06-23Alkoholens roll i tonåren (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-01-05Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet. (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-15Miljörisker inom Försvarsmedicincentrum (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-03-22Marknadsundersökning smyckesanvändning (inaktivt)
2010-03-01Målgruppsanalys inför uppdatering av webbplats (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-13En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd (inaktivt)
2010-01-13Musikundervisning i kulturskolan - en kvantitativ studie om trender och elevantal (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2010-01-08Patientnärmare vård (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-08-17Dagvattendammen universitetet. Kartläggning av dess funktion och utformning (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-16Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av utbildningen i Svenska för invandrare (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-09-04Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-06-09Markandsundersökning bland företagare i KAK-regionen (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-11-28Kvalitativ information om internationell adoption (aw) (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-06-02Sponsring av högskolor (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-10-28Kvalitativ Diagnos av Lastbilsmotor (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Effekten av blomstertripsen på tre sorters krukkrysantemum: kvantitativa och kvalitativa skador (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring (inaktivt)
2003-12-12Informella kriterier vid lönesättning (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-02-28Utvecklingstendenser i flygmediabranschen (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2003-01-20Filmproduktionsbolag behöver en hemsida! (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.