Sökning: "lära sig"

Hittade 88 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet lära sig.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-13Hur påverkar vindkraftsetablering en bygd? En studie om sysselsättning och ekonomiska effekter på lokal nivå. (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-27Analysmetoder för fågelkollision på kompositstruktur (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-11-22Språkbank med låneord tyska eller franska för förnyande av språkinlärning (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2009-11-25Dansa ABC , neutralt ur ett genusperspektiv? (inaktivt)
2009-08-13Visualisering och undersökning av levande cellers respons på flöden (inaktivt)
2009-08-13Lönekartläggning (inaktivt)
2009-05-05Hur sprider sig Gråsparvar i en isolerad fransk dalgång? (inaktivt)
2009-02-13Pedagogiskt ”dataspel/station” (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2008-07-10Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-03-24Butiksexponering /design /varumärkesbyggande (kr) (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-01-17Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2008-01-16Marknadsanalys – Kartlägga behovet av en översättningsbyrå i Västeråsregionen (ke) (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Många spännande projekt i Microsoft teknik (SQL Server och C#) (inaktivt)
2007-11-06Lokalhistoria/SO för grundskola och gymnasium (inaktivt)
2007-10-24Vi Söker Skarpa Hjärnor! (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-09-21Portal (hemsida) för information om fysisk aktivitet och motion (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer. (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-03-28Nyckelkompetenser att lära sig på arkiv och museer (inaktivt)
2007-03-26Många spännande projekt i Microsoft teknik (SQL Server och C#) (inaktivt)
2007-03-07Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-09-22Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2006-09-22Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-02-03Trycksko i Catia V5 (inaktivt)
2004-10-28Att utveckla en utbildning för företagare (inaktivt)
2004-06-02Att utveckla en utbildning för företagare. (inaktivt)
2004-03-26Förökning av barrträd via somatisk embryogenes (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av genen Nec-7 i korn (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.