Sökning: "laser"

Hittade 60 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet laser.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-11Determining the size of fluorescence spots in biological images 10 times below the diffraction resolution limit. (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-11-14PMC: Modeling particle size distribution of metal powders (inaktivt)
2011-06-16Structural studies of a bacterial lipopolysaccharide (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-05-21New technique to determine mass transport in soft biomaterials (inaktivt)
2010-04-14Multiple target detection in Wall Penetrating UWB Radar (inaktivt)
2010-03-163D-scanning (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-01-20Skyttresultat presenterat i web-miljö (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-07-10Mechanosorptive creep – structural origin on the single fibre level (inaktivt)
2008-05-30Generation and transport of UWB radio signals over a FTTH optical link (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30PhD position Coherent optical communicaitons (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av lasermätinstrument (inaktivt)
2007-10-08Building an ultra-accurate optical auto-correlator (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-07-19Experimental investigation of a novel mode-locked laser design (inaktivt)
2007-06-14Beröringsfri mätteknik (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-04-19How does uncertainty in digital elevation data obtained by laser scanning affect the outcomes of hydrological modelling? (inaktivt)
2007-04-04Diploma project: Pillar gate devices for gas sensing (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-09-08Measurement and analysis of light absorption in GaN-based material and its use in detectors and modulators (inaktivt)
2006-09-04Diploma work on determination of diffusion rates directly in the microscope using fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-03-20Cannabinoid-receptorers roll vid mantelcellslymfom (inaktivt)
2006-02-15Correction for respiratory gating for improved PET imaging and optimized radiation planning (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2004-10-22Implementation av seriella interface i VHDL (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-07-01New tools for allergen-specific immunotherapy: cellular mechanisms of allergen uptake and presentation (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-12-05Högproduktiv sammanfogning av höghållfasta stål (inaktivt)
2002-10-16Hårdvara, mjukvara för testsystem av elektroniska komponenter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.