Sökning: "lika med"

Hittade 101 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet lika med.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-13Hjälp oss att utveckla våran karriärsida! (inaktivt)
2011-07-12Driver intent (inaktivt)
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-02-07Ekonomisk förening – den okända bolagsformen (inaktivt)
2011-01-27Innovativa produkter (inaktivt)
2011-01-25Mineraliska gröna väggar (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-13Nytt Emballage (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-11-19Aktiv bullerdämpning av radialfläktar (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-18Analys av den tekniska miljön (inaktivt)
2007-10-18Förutsättningar för biobaserade bränslen (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-12Formellt skydd av skog på lika villkor – Eller? (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-07Underhålls-/planeringstjänster (inaktivt)
2007-05-04Robotsimulering och programmering av bågsvetsrobotar i nästa generations OLP-system (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Kostnads- och rutineffektivisering inom dryckestillverkning. (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsplan åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa idéer åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2007-01-22Design och utveckling av tjänstekonfigurator (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2006-11-15Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-11Marknadsanalys för unik ytbehandlingsmetod av titan (Ljusdal 73) (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-21Metodutveckling för rengöring, temperering av mätobjekt för längdmätning med acceptabel mätduglighet. (aw) (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-06-27Förnyelsebar syrgasbarriär för förpackningar (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-04-15Vinimport och trading Georgien-Skandinavien (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme i framtiden (aw) (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-31Utvärdering av projektet Olika kön - lika samtal (aw) (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-01-22Tillväxt för småföretag (61) (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme i framtiden (inaktivt)
2003-10-16Användning av rekryteringsföretag (UK 04) (inaktivt)
2003-05-20Nyutveckling och implementering av supporthanteringssystem (inaktivt)
2003-04-11Användning av rekryteringsföretag (KA 02) (inaktivt)
2003-03-20Optimering transportkostnader och lagernivåer (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-05Mätning av el från vindkraftverk (48) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.