Sökning: "linux os"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet linux os.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-16Obstacle detection for autonomous vehicles (inaktivt)
2011-12-05Implementation and Evaluation of Datagram Transport Layer Security (DTLS) for the Android Operating System (inaktivt)
2011-09-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-08-26Design of a high precision GPS (inaktivt)
2011-05-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-02-02Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2011-01-19Sensor Network Optimizations Using Software Defined Radio Techniques (inaktivt)
2010-11-23Turbine Governor Modeling and Scripting in an Open Source Simulation Software (inaktivt)
2010-09-27Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-01-22Embedded design: Instrument LAN Digital Controller Board (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2005-03-15Linux development of security solutions for embedded processor in mobile phones (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2003-05-12RFID/J2EE-integration via WebServices (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.