Sökning: "litteraturstudie syfte"

Hittade 36 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet litteraturstudie syfte.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-08-03Förhindra våtstyrka i värmebehandlad kartong av oblekt massa (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-08-16Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-07-13Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2003-10-08Oxidskiktets inverkan vid betning av DST-glödgad valstråd (jj) (inaktivt)
2003-10-08Styrning av kornstorlek och mekaniska egenskaper på varmvalsad rostfri valstråd (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2002-11-05Skaldragning av rostfri valstråd (inaktivt)
2002-11-05Utmattningsberäkning av gjutna detaljer m h a FEM (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.