Sökning: "mäta utvärdera"

Hittade 32 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet mäta utvärdera.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-21Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-02-22Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-06-15pH-mätning i vommen för friskare kor och bättre produktion (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2009-12-03Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-02-18Utvärdering miljöprojekt (Gävle) (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2002-12-05Mätmetod för antennverkningsgrad hos små antenner (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.