Sökning: "möjliggöra"

Hittade 71 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet möjliggöra.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-01-31Applikationsramverk IPhone/IPad Appar (inaktivt)
2011-01-12Kopia av Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-12-08Analys av omega-3 fettsyror och vitamin D i siklöja för framtida innovativ fiskprodukt med mervärde. (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-18Cylindertryck som understöd för gasflödesreglering (inaktivt)
2010-11-18Mätning av vätskekvalitet i HD motorer (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-06-18Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-02-04Batterihantering inom fordonsindustrin (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-08-16Examensarbete inom Portal och/eller integrationslösningar baserat på den senaste plattformen från Microsoft med BizTalk och Sharepoint (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-04-20Arbetsflöden och logistik på Åsby Hem & trädgård Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och design av webbportal (inaktivt)
2007-04-03Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar. (inaktivt)
2007-02-14Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-18Vidareutveckling av mediadatabas inom områdena bildbehandling och tillgänglighet. (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-08-02Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2005-11-17Naturresursplaner och restmaterial, MFP (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-09-22Separation av oligosackarider från ett modellglykoprotein med hydrofilisk interaktionskromatografi (inaktivt)
2005-08-18Utveckling av multiplayerplattform (71) (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-09-30Naturresursplaner och restprodukter (inaktivt)
2004-09-22Automatisering; produktoptimering (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2003-12-10Miljöpåverkan från uppodlade sura sulfatjordar (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-04-04Monte Carlo metoder i ekonometri (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.