Sökning: "man blir"

Hittade 271 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet man blir.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-08Marknadsfördelar med miljödiplomering (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-19Programmerare sökes för att skapa ett webbaserat projekt & tidshanteringssystem för internt bruk. (inaktivt)
2010-11-19AUTOSAR transformer (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-16Ethernet Audio Video Bridging (inaktivt)
2010-11-03A(temp) verklig och schablonmässig (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-27Värmesystem, vattenburna, livslängden? (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-09-16Uppgradering av biogas i systemperspektiv (inaktivt)
2010-09-07Resultat ändrad skattefördelning sommarhus - varning för politisk het fråga (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-08-26Utformning-/gestaltningsprogram av naturreservat (inaktivt)
2010-08-18Allmänningar - en ekonomisk analys (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-03-18Signalbehandling och styrning av laserscanner (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-02-26Inomhusklimat i skolor (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-04Energikartläggning/-optimering på Havets Hus (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2009-12-09Temperaturreglering i partikelfilterregenerering (inaktivt)
2009-12-07Mall för att finna kundmålgrupp för reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-02Kopia av Mall för att finna kundmålgrupp flör reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-11-30PATIENT -COMMUNITY (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-09-12Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Varför tappar dammodlade kräftor sin röda färg? (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-29Spårbarhetssystem för gaffeltruckar (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-01-23Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-13Konstruktion av anläggning för spiktestning (inaktivt)
2007-11-12Logistik - Hur kan lagersituationen optimeras på Appro AB? (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-08-27Logistik (inaktivt)
2007-08-21Husdatabasen.se är en konsumenttjänst som erbjuder information och bilder på alla husmodeller i Sverige. (aw) (inaktivt)
2007-08-20HusDatabasen.se - Sveriges alla hus under ett och samma tak (aw) (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2007-07-06Automatiserad kalibrering av optisk spektrumanalysator (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Utveckling av metod för lösning av parameterberoende initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-05-28Effektivisera flöden i befintliga och framtida lokaler (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-08Automatisk inoljning av spårljusprojektil efter vägning med ren maskinolja (inaktivt)
2007-04-17Materialflöden/fixturer/teknik, canban (JH 12) (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-04MARKNADSFÖRING VIA INTERNET (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-04-02Inredning och rumslig utformning i anrikt brukshotell (aw) (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m (inaktivt)
2007-02-23Effekten av att s.k. medicinskt färdigbehandlade inte kan lämna Akademiska sjukhuset i Uppsala (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-14Produktidéer för utnyttjande av textilt spill från svensk tekoindustri (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-08Chokladens effekter. (AP) (inaktivt)
2007-02-05Varför har choklad vissa effekter? (ap) (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-02-02Nya medarbetare till reklambyrå på landet. (AP) (inaktivt)
2007-01-04Övergripande verksamhetssystem för transportföretag (Gävle) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-17Solpaneler för elproduktion på flerfamiljshus (GH)Hjalmarsson _F (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-05Mätsystem för vriddon (Ljusdal 65) (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-09-03Organisationsanalys RFSU Göteborg (inaktivt)
2006-08-28Transitions in music for videogames (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2006-08-11Vad blir konsekvenserna av elektronisk marknadsföring för ett snickeri? (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-06-30Analys av kundbeteende (aw) (inaktivt)
2006-06-29Friskis & Svettis: Medlemsrörlighet: många nya medlemmar, många som slutar (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-02Avtrycksmetoden - parametrisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2006-03-09Logistikanalys åt Import/e-handelsföretag (inaktivt)
2006-03-07Flockning av akustikprodukter (inaktivt)
2006-02-21Metodutveckling för rengöring, temperering av mätobjekt för längdmätning med acceptabel mätduglighet. (aw) (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av lokal marknadsföring (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-08-29BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-05-31Utveckla webportal innehållande community, e-post service, webbshop, nyhetssida m.m. (inaktivt)
2005-05-31Enkätundersökning av vårdtagare (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-21Barnet i fokus! (Ovanåker) (inaktivt)
2005-04-20Utvecklingsarbete kring attityder och mötesplatser. (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-23BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-03-08Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11) (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-19Undervisning i ordinarie lärares frånvaro (46) (inaktivt)
2005-01-12Finita-elementberäkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2005-01-11Kvalitet vid simulering (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-12-29Mätsystem för vriddon (Ljusdal 41) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Sondmätningar i ett tokamakplasma (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-08-23Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (aw) (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-04-20Utveckla och automatisera borrigg (maskinkonstruktion) (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av genen Nec-7 i korn (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-03-09Analys av polisens arbetssätt när det gäller rekrytering (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2004-01-30Produktutveckling av svivel (TH 10) (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-18Undervisning i ordinarie lärares frånvaro (46) (inaktivt)
2003-12-17Diverse förslag på exjobb! (Ovanåker) (inaktivt)
2003-11-24Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (termiska stigkrafter och ev vind) (aw) (inaktivt)
2003-11-14Klungare bunchersystem (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-07-28Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53) (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-07Allergivaccin - utveckling av en ny behandling för allergi (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-03-26Elektronisk informationshantering på Kanal 5 (inaktivt)
2003-03-10Organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring i praktiken (inaktivt)
2003-02-06Syntes och karaktärisering av pentazoler (inaktivt)
2003-01-20Studie av katalysatormaterial för direktmetanolbränslecellen (DMFC) (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)
2002-11-07Attitydförändring kring avfall! (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.