Sökning: "man vill"

Hittade 745 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet man vill.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-19Projekthantering, bokning, rapportering och fakturering för frilansare inom filmbranschen (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-19Windows Phone 7 app till ett taxibokningssystem (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-21Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-14Energieffektivisering i verksamheten (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-11-04Kravhantering (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-28Mekansika egenskaper hos korroderad polypropen (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-10Rättsutredning av grundläggande behov inom assistansen (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-08-17Språkteknologi för kvalitetsutveckling och medicinsk forskning (inaktivt)
2011-07-22Styrning och övervakning av smarta hemmet via Zigbee (inaktivt)
2011-07-22Känna igen ljud för trigga larm! (inaktivt)
2011-07-18Ex-jobb inom mjukvaruutveckling (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-29Börsföretag nyckeltal för ledningslöner (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-19Världens roligaste tenta (15 eller 30 Hp exjobb) (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-11Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-04-08Får vi sluta tidigare? (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-23Automatisk klassificering av handskrivna ordobjekt (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-02-25Utomhuspedagogik - utveckling av "pedagogiska ryggsäckar" (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2011-02-07Ska företag vara familjära? (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-20Sociala Medieeffekter (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-11Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2011-01-05Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-21DVB avkodning för Android (inaktivt)
2010-12-17Miljöledning och egenkontroll av flygplats (inaktivt)
2010-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-25Uppsats inom Marknadsföring/MKV. (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-19Programmerare sökes för att skapa ett webbaserat projekt & tidshanteringssystem för internt bruk. (inaktivt)
2010-11-18Algoritmutveckling för körsimulator (inaktivt)
2010-11-15Vad betyder en Extrakompis? (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-07Magister examen, Utveckling och verifiering av ny filtermaterial (inaktivt)
2010-10-07Webbstrategier (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-10-01Vad kostar det att göra fel? (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-20Utmanande och roligt exjobb på Gruppi AB för en talang inom webbutveckling (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-08-26Produktutveckling av miljöanpassad transportoptimerad portabel toalett (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-18Allmänningar - en ekonomisk analys (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-08-12Miljöledning på utomhusbad (inaktivt)
2010-08-11Hur uppfattas miljöarbetet? (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-25Internetmarknadsföring (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-05-18Utveckling av fotvolumeter (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-05-05Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (New!) (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-26Hur detekterar vi vilket bränsle det är i tanken och hur oljan mår? - En konceptstudie (inaktivt)
2010-03-29Vad styr valet av bank när man köper sitt boende? (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-19Psykologisk profil på oseriösa köpare bedragare och skojare. (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-03-08Automatiserad (förenklad) Fotografering och Datainsamling (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-02-26Inomhusklimat i skolor (inaktivt)
2010-02-25Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (inaktivt)
2010-02-24Framtidsanalys av småländsk landskapsbygd (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-02Kartläggning av ”Mixed Model Assembly lines” (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2010-01-07Nya Marknader (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-09Temperaturreglering i partikelfilterregenerering (inaktivt)
2009-12-08SkiGlobe (inaktivt)
2009-12-07Nydesign av webbplats till liten reklambyrå i Göteborg (inaktivt)
2009-11-30PATIENT -COMMUNITY (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-08-21Webbinformation via film (inaktivt)
2009-08-21Att göra en layout för ett nytt målerianläggning (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-21Målgrupper turism (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Förbättra reningsprocess (inaktivt)
2009-08-21Logistik/samvarkanslösningar (inaktivt)
2009-08-21Att hitta kommunikationsvägar/marknadskanaler som gör att kunden hittar oss som företag. (inaktivt)
2009-08-21Att vidareutveckla en utrustning som används för avgasning och filtrering av rörledningssystem. (inaktivt)
2009-08-21Bildbank/Data (inaktivt)
2009-08-21Målgruppsanalys, beteendeanalys, produktutveckling för ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Etablering av upplevelsepark (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-08-21Marknadsföring ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2009-08-21Utveckla metod för energieffektivisering (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-06-29Förslag till examensarbete inom ingenjörsvetenskap på Daloc (inaktivt)
2009-06-18Miljökonsekvenser av flytbryggor (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-04-21Utveckling av kulturhistoriskt fastighetsbestånd (83) (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-04-17Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer? (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-03-06Funktion hos glidande upplag för generatorer: laster på omgivande struktur (inaktivt)
2009-02-25Målgruppanalys, beteendeanalys, produktutveckling av ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-02-23Design av möbler (inaktivt)
2009-02-13Process- och Kvalitetshandbok (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2009-01-16Kvalitetssäkring av strategisk teamutveckling (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2009-01-12Fotvolumetri (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-11-27Analysera hur man förbättrar materialflödet genom fabriken. (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-09-12Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal) (inaktivt)
2008-09-09Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2008-09-02Franska möbelmarknaden (JH 09) (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-09-02Att analysera marknaden för badrumsinredningar i England (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-05-30Bioremediation of contaminated soil: Focus on bioavailability and isotope fractionation (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Programering av mjukvara, data (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2008-05-15Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för ungdomar? (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-10Effektivare våtmark (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-23Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2008-01-17Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Skapa statistik ur ett telefoniprogram (JN 11) (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2008-01-08Göra flerspråkig hemsida för en sk motorcykeläventyrare (aw) (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-19Aktiv bullerdämpning av radialfläktar (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-13Marknadsföring av ny programvara (inaktivt)
2007-11-13Ny produkt/design (JH 01) (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-11-12Logistik - Hur kan lagersituationen optimeras på Appro AB? (inaktivt)
2007-11-06Guide/handbok för besökare och forskare (inaktivt)
2007-10-22Analys av marknaden för robotsimulering i Sverige (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Stubgenerator och mockverktyg (inaktivt)
2007-10-18UML-mönster för FPGA-utveckling (inaktivt)
2007-10-18Öka produktionen på Solosågen! (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-10-08Personalförsörjning i offentlig sektor (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-21Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-09-19Finns lokalteve med i framtidens medieutbud? (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-09-06Marknadsföring av Nallebudet samt spelutveckling (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-09-06Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2007-09-06Kapacitetsberäkningar (TH 03) (inaktivt)
2007-09-06Marknadsföring av Nallebudet samt spelutveckling (inaktivt)
2007-09-06Nya affärsområden/marknader (JH 01) (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-27Logistik (inaktivt)
2007-08-20Accessible Web Applications for Internet, Extranet, and Intranet scenarios (inaktivt)
2007-08-17Markandsanalys - upplevelsecenter (inaktivt)
2007-08-17Personalhandbok (inaktivt)
2007-08-17Karlstadregionens gästvänlighet (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-11Ungdomars inställning till körkort (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-07-13Omvärldsanalys av driften i gästhamnarna i Bohuslän, med inriktning mot Marstrands gästhamn. (inaktivt)
2007-07-06Vill du vara med i en spännande expansionsfas och utveckla framtidens tvätteknik? (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-01Marknadsundersökning i form av en läsarundersökning samt en besöksundrsökning (aw) (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-05-21Ansvarsutredning avseende markföroreningar (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-17Materialflöden/fixturer/teknik, canban (JH 12) (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning - Socialförvaltningen (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Hur upplevs Melodifestivalen i Karlstad? (inaktivt)
2007-04-04SWOT analys och åtgärdsplan (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-04-04Undersökning: Finns det ett behov av administrativ hjälp bland företagarna? (inaktivt)
2007-04-04Varför skiljer sig arbetslösheten åt i kommunerna? (inaktivt)
2007-04-04Rödbrun beläggning¿ på färdiga produkter är ett skönhetsfel för kunden, företaget vill dock tillfredsställa kundens krav. (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-08Framtida lagstiftning inom området vattenrening (TH 03) (inaktivt)
2007-03-07Marknadsundersökning av handeln i Forshaga (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-05Forma tankar kring ett koncept för Gysinge(Sandviken) (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-03-01Varumärke - kartläggning regioner (inaktivt)
2007-03-01Inköpsrutiner för timmer och sågad trävara (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-09Vem bestämmer i borättsföreningen? (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Design av webbsida. (AP) (inaktivt)
2007-02-08Chokladens effekter. (AP) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-05Varför har choklad vissa effekter? (ap) (inaktivt)
2007-02-05Import av choklad (aw) (inaktivt)
2007-02-05Hur ska vår hemsida se ut? undrar Önskebrunnen (aw) (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-02Nya medarbetare till reklambyrå på landet. (AP) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-31Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-01-30Internationell marknadsföring av Hotell & konferensanläggning (aw) (inaktivt)
2007-01-23Egnahemsbyggare- dokumentera goda exempel (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-22Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2007-01-18Vad tycker studenterna om Gefle Studentkår? (Gävle) (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2007-01-04Livscykelkostnad (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Programmering av nästa generation Mindball, spelet som bara begränsas av fantasin (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-20Kartläggning av transporter och färdsätt i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföringskampanj -metod och tillvägagångssätt (inaktivt)
2006-12-11Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Profilera galleria (JH 03) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-20Statistisk beskrivning av mätosäkerhet vid en industriell process. (inaktivt)
2006-11-15Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-11-02Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-18Företagets nuvarande handelsmarknad/framtida (GH) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-10-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Konstruktion av en ny typ av maskin för bearbetning av tunna board-material (Ljusdal 56) (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-11Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-03Karriär- och livsplanering. (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-29POSITIONERING (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-22Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2006-09-21Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-223D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-07-03Vad vill kunden ha av en lokal optiker? (aw) (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-06-30Analys av kundbeteende (aw) (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-06-13Vad kan göra av biosediment? (inaktivt)
2006-06-12Nya affärsområden/marknader (JH 03) (inaktivt)
2006-06-12Profilera galleria (JH 01) (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-18Marknadsanalys i Polen (JH 08) (inaktivt)
2006-05-16Utveckling av fastighet med drömläge (TH 05) (inaktivt)
2006-05-09CleverLearning söker exjobbare inriktning datavetenskap (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-04-26Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2006-04-21Företagsutveckling med människan som tillgång (inaktivt)
2006-04-21Mervärdet med Slow Food (inaktivt)
2006-04-21Säkra effektiviteten och kvaliten inom hemvård (inaktivt)
2006-04-11Spacemanagment på ICA supermarket (aw) (inaktivt)
2006-04-10Modernt företag med traditionell marknad vill utveckla marknadskanaler via webben (Sandviken) (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-04-05Automatisk draggenerator för spel (inaktivt)
2006-03-24Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-08Marknadsundersökning för ett tillverkningsföretag (inaktivt)
2006-03-07Fästa carriertapen vid det tomma hjulets kärna - ett produktionsutvecklingsprojekt (inaktivt)
2006-03-07Effektivisering och automatisering i produktionen (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-02-27Hemsidor åt Naturskyddsföreningen i Dalarna (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-02-06Systemvetare och marknadsförare sökes av företag som utvecklar mobila innehållstjänster (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2006-01-30EON som spelplattform (inaktivt)
2006-01-30Gränssnitt Dali (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-23Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2006-01-20Marknadsundersökning/konkurrentanalys för FG Nordic AB (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-10Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2006-01-04Programmering av Bot med AI för spelcommunity (inaktivt)
2006-01-04Sociala nätverk och produktrekommendationer i Web2.0 (inaktivt)
2005-12-16Kvalitetsarbete i ett etablerat norrlandsföretag! (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-12-05Marknadsföring till utländska turister (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-23Organisationsstruktur i en demokratiskt styrd organisation Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-18Marknadsundersökning - tjänster för mobilkameror (TH 11) (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-11-09Guide för nyetablering och expansion av nya och befintliga företag (inaktivt)
2005-11-09Guide till nyetablering, expansion inom företagsvärlden (inaktivt)
2005-10-27Flödessimulering av Engcons produktion (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-10-03Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad (inaktivt)
2005-09-29Sponsorship. A win-win game. (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-09-14VSV Frakt AB - prissättning och anpassnign av resurser för transporter till och från Norge. (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-09-07Representation av osäkerhet för Web Ontology Language med hjälp av Bayesianska nätverk (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-09-02Utvärdering och implementering av artificiella randvillkor för hydromekanik (inaktivt)
2005-08-24Ny målgrupp av arkitekter och inredare, en marknadsundersökning (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av nytt fläkthjul (inaktivt)
2005-08-24Hitta nya kunder till en befintlig och en ny produkt (inaktivt)
2005-08-24Maskinutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-08-15Idébanken.se - problem finner lösning på Internet (inaktivt)
2005-07-01Stållinjestansning av cellplaster (JH 01) (inaktivt)
2005-06-30Marknadsföring i norden(Hofors) (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-21Hemsidor åt Naturskyddsföreningen i Dalarna (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-06-01Marknadsföringskampanj -metod och tillvägagångssätt (inaktivt)
2005-06-01Undersökning: Finns det ett behov av administrativhjälp bland företagarna? (inaktivt)
2005-05-31Utveckla webportal innehållande community, e-post service, webbshop, nyhetssida m.m. (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-05-13Hotell söker sin historia (JH 03) (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-04-27Styrsystem för rengöringsrobot (inaktivt)
2005-04-27Profilering och marknadsföring av verksamheten (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2005-04-25Underhåll av bostadsfastigheter i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-04-21Marknadsundersökning av ungdomars köpkraft (Ljusdal 38) (inaktivt)
2005-04-20Hur prissätter man reklamtid? (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-03-29LIST - Lokala Innovationer Skapar Tillväxt Uppfinnarförening vill undersöka förutsättningarna för innovationer i X-län(Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-18Optimering av flotationsprocessen (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-03-08Energibesparande åtgärder vid möbelfabrik (TH 01) (inaktivt)
2005-03-08Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11) (inaktivt)
2005-02-24Produktutveckling (JH 03) (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-22Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsanalys - försäljning direkt tll slutkund eller via återförsäljarled?(aw) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2005-01-12Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-11Kylning och värmeledning (inaktivt)
2004-12-22Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2004-12-22Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-08Logistikutveckling för skär & verktygshållare (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-11-29Systemutveckling av marknadsplats för vadslagning (UNIX,Perl,SQL) (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-10-22Finns det ett behov av administrativhjälp bland företag i Lima? (inaktivt)
2004-10-22Marknadsplanering för måleriföretag. (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-09-30Nya produkter på nya marknader (JH 09) (inaktivt)
2004-09-28Trådlösa kortläsarterminaler (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-09Införande av ett Human Resource Management system i en organisation (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-09-06Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2004-08-30Eftersökes: effektiv mediemix för internkommunikation i internationellt produktionsföretag (inaktivt)
2004-08-24Sotarverktyg vill synas bättre! (Sandviken) (inaktivt)
2004-08-24E-Business: Utveckla en kundanpassad webbshop (Sandviken) (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-11Statistisk Undersökning - Hur vill jag bo? (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-09Hur kan man motivera till ett större engagemang bland sina medlemmar? (inaktivt)
2004-06-09Mässmonterns utseende - viktigt eller inte? (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring i norden(Hofors) (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-12Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-12Kartläggning av underhåll (aw) (inaktivt)
2004-05-10Miljöarbete på Lidköpingsföretag (inaktivt)
2004-05-07Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Utvärdering och undersökning inom friskvårdsprojektet Lust och Hälsa (inaktivt)
2004-05-03Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-04-30Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-04-01Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Läsarundersökning av Vasalöparen (inaktivt)
2004-03-29Målgruppsanalyser för befintliga och potentiella besökare till Vasaloppskommunerna (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-26Screening av vitkålsmaterial för folathalt (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-18Att vara förälder och arbeta skift (inaktivt)
2004-03-17Tillgängligare Tunabyggen (inaktivt)
2004-03-08Ärendehantering i relationsdatabas (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-11BYGGNADSRITNING OCH MODELL PÅ TRÄDKOJA I VÄSTRA GÖTALANDS ÅTERHÄMTNINGSTRÄDGÅRDAR (inaktivt)
2004-02-11ÅTERSKAPANDE AV BETESMARKER PÅ LINDHULT (inaktivt)
2004-02-11Kartläggning av gammal gårdsmiljö på Lindhult under 1800-talet (inaktivt)
2004-02-05Omvärldsanalys för GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living (inaktivt)
2004-01-30Produktutveckling av svivel (TH 10) (inaktivt)
2004-01-30Guideteknik (TH 10) (inaktivt)
2004-01-30Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2004-01-07Vi söker personer som vill vara med och skapa/utveckla en portal (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2003-12-19Produktutveckling och konstruktion (JH 12) (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-12-18Jämställdhet i skola och undervisning (28) (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-12-18Läs- och skrivsvårigheter (27) (inaktivt)
2003-12-17Marknadsundersökning av ungdomars köpkraft (Ljusdal 7) (inaktivt)
2003-12-17Sotarverktyg vill synas bättre! (Sandviken) (inaktivt)
2003-12-12Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-12-11Layout (inaktivt)
2003-11-26Färjetrafiken till och från Gotland (19) (inaktivt)
2003-11-21Kartlägg varför företag inte vill växa (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-11Postningsprogram till Horndals sågverk (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-23Distributionslösningar inom EU-området (TH 06) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign inredning av lokal för kompetensutveckling (inaktivt)
2003-10-07Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11) (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-09-24Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur (inaktivt)
2003-09-17Vad är det som lockar människor till Örebro? (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-09-03Konstruktion/produktionsteknik (JH 02) (inaktivt)
2003-08-14Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13) (inaktivt)
2003-08-14Produktkalkyler på nätet med data från databasen i ett MPS-system (Ljusdal 10) (inaktivt)
2003-07-04Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-07-04Beskrivning av goda systemlösningar (JH 07) (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-26Hur vill unga människor bo? (inaktivt)
2003-06-26Transport av radionuklider i berg (inaktivt)
2003-06-19Alternativ beläggning (TH 07) (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-06-10Öka effektiviteten i periodisk rengöring (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-05-07Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-05-07Utveckling av turismresor till Tyskland (TH 05) (inaktivt)
2003-04-30Produktutveckling (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-04-23Kvalitetscertifiering av kemiföretag (TH 11) (inaktivt)
2003-04-22Volymberäkning av Färgrymd (inaktivt)
2003-04-22Pilot studie om förändrad skolstruktur och skolorganisation i Ockelbo (inaktivt)
2003-04-11Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06) (inaktivt)
2003-04-07Allergivaccin - utveckling av en ny behandling för allergi (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-03-27Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2003-03-27Logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-03-27Utveckling av kabelklippare (JH 01) (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-03-13Elevinflytande i grundskolan (18) (inaktivt)
2003-03-11Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Markadsanalys (JH 02) (inaktivt)
2003-03-11Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-02-17Utvärderingssystem (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2003-01-10Stållinjestansning av cellplaster (JH 12) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-13Nytt koncept för försäljning via internet/postorder. (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)
2002-11-14Uppbyggnad av datasystem (JH 10) (inaktivt)
2002-11-11Kluster i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-11Analys av avluftningskonstruktion med CFD (inaktivt)
2002-11-07Logistik (JH 06) (inaktivt)
2002-10-17Marknadsundersökning av Volvo i Eskilstuna (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.