Sökning: "marknaden och nätverk"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet marknaden och nätverk.


Inkom Exjobbsförslag
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2006-08-10Vad finns det för tekniska lösningar för Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2006-01-04Marknadsundersökning - Hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-05-19Marknadsundersökning - hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-02-09Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-01-30Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet) (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.