Sökning: "marknadsföringsinsatser"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet marknadsföringsinsatser.


Inkom Exjobbsförslag
2008-06-16Marknadsundersökning bland presumtiva kunder (inaktivt)
2008-05-15Marknadsföring/marknadsundersökning av konferensanläggning (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-04-30Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-10-07Hur marknadsföra åkerinäringen i Gävleborgs län? (Gävle) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.