Sökning: "matematik år 1-3"

Hittade 20 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet matematik år 1-3.


Inkom Exjobbsförslag
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2009-12-15Matematik i åldern 6-8 år (inaktivt)
2007-12-20Transportmodell (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2006-06-20Modellering av vattenbalansen i ett avverkat N-gödslingsförsök i Härjedalen (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2003-12-18Datorn i undervisningen (30) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.