Sökning: "medicinska"

Hittade 45 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet medicinska.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2011-12-08Kartläggning av motiv till inställda operationer på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (inaktivt)
2011-04-14Belysning av vissa frågor i körkortslagen (inaktivt)
2011-02-03Hantering av kemikaliespill vid kontaktlinstillverkning (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2009-08-21Förbättra reningsprocess (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-04-25Logistikanalys - översyn och förbättring av logistiklösningar (inaktivt)
2007-04-16Utrustning för insamling av medicinska parametrar (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2006-12-31Belysning av vissa frågor i körkortslagen (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-10-31Mikro-masspektrometer för mätning av narkosgas - Examensarbete hos Artema och Acreo (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-10-02Kartläggning av patentsituationen inom medicinteknisk utrustning baserad på mikrovågor. (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-05-27Översikt när det gäller nuvarande kvalitetssystem (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-09-02Belysning av vissa frågor i körkortslagen (inaktivt)
2004-03-25KEMISK SYNTES AV KOLHYDRATDERIVAT FÖR ANVÄNDNING I VETERINÄRMEDICINSK (inaktivt)
2004-02-11Förslag till hårda strukturer/ytor i återhämtningsträdgårdar inom friskvård (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-10-09Alternativa material för strålskydd (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.