Sökning: "metoder i"

Hittade 674 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet metoder i.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-22Tvätt och desinfektion av transportfordon för matavfall samt kompost och biogödsel (inaktivt)
2012-02-16Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö (inaktivt)
2012-02-06Steg 1 och 2-åtgärder kopplade till färjetrafiken till Vinön (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-10Miljömärkning av restauranger med avseende på svinn (inaktivt)
2012-01-10Miljömärkning av butiker med avseende på svinn (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-08Metoder att hantera kommunikation mellan patient och klinik vid Reumatologiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset) (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-17Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-27Analysmetoder för fågelkollision på kompositstruktur (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-14Modellering av risk (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-12Kartläggning av mikrobiologisk kontamination (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-09-01Automattest i finansbranschen (inaktivt)
2011-08-29Livscykelanalys av klädesplagg (inaktivt)
2011-08-19Analys och optimering av marknadsföringskanaler för jobbannonseringsföretag (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-07-15Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering (inaktivt)
2011-07-04Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-05-03Kundvärde av en ny produkt för stenindustri samt byggbolag (inaktivt)
2011-04-19Analys och metodutveckling avseende missionsutvärdering på helfordon (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-28Oförstörande provning in-line - Säkerställande av produktionskvalliten vid gjutning av cylinderhuvuden - (inaktivt)
2011-03-23Automatisk klassificering av handskrivna ordobjekt (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-23Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-10Minimering av lukter från fritering genom absorption (inaktivt)
2011-03-10Minimering av Lukter från Livsmedelsfritering - Oxidation (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-03-04Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2011-03-03Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-16Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-02-07Materialkaraktärisering av friktionslameller i våta kopplingar utsatta för nötning (inaktivt)
2011-02-04Utveckling av testmetodik för ESD-provning av styrenheter på helbil (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-01-31Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Metoder för hållbara innovationer- Methods for sustainable innovation (inaktivt)
2011-01-05Intern miljökommunikation (inaktivt)
2011-01-05Analys av krypteringsmetoder (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-22Metod för vattenflödesmätning (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-18Realtidsberäkning av parametrar i motorstyrsystemet (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-11-15Exjobbare inom forskningsprojekt sökes! (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-19Particle contamination in lubricating oils (Master’s Thesis, 30 hp) (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-10-13Utveckling av provmetod för batterianslutningar (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-23Effektivisering av extrahering av data vid digital restaurering (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-16Biogas från svårnedbrytbara substrat – förbehandlingsmetoder (inaktivt)
2010-09-16Torkning av matavfall (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-09-16Uppgradering av biogas i systemperspektiv (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-08-26Employee Value Proposition - Kartlägning i SAS (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-08-17SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 2. Enzymets substratspecificitet och kinetik (inaktivt)
2010-08-17SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 1. Enzymets struktur (inaktivt)
2010-08-17Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 2 – Proteinet från Lactobacillus (inaktivt)
2010-08-16Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 1 – Proteinet från Rhodobacter blasticus (inaktivt)
2010-08-10Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-21Metoder för förbättrad rumsuppfattning i körsimulatorer (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Rekonstruktion av 3D-modeller från flygbilder (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-05-21Utveckling och analys av nya spårningsmetoder! (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-18Signalbehandling och styrning av laserscanner (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-03-01Grammatiskt stöd vid utformning av tekniska texter (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-29Konstruera för tillverkning (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-19Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-13En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd (inaktivt)
2010-01-13Genetisk kartläggning av de neuronala nätverk i hjärnbarken som styr beslutsfattande baserat på taktil information (inaktivt)
2010-01-11Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-12-07Dynamic LCC (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-11-24Våtspinning av mikrofibrillär cellulosa (MFC) (inaktivt)
2009-08-21Utveckla metod för energieffektivisering (inaktivt)
2009-08-10Användbarhetstestning med ögonrörelsemätning (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-05-05Hur sprider sig Gråsparvar i en isolerad fransk dalgång? (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2009-03-27Dämpning av centrifugalpumpars tryckpulsationer (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2008-12-17Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-10-16Saldodifferenser (kr) (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-07-10Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt)
2008-06-16Utveckling av föreningar för ungdomar (inaktivt)
2008-06-16Användning av ”treatment trains” vid saneringen av blandförorenad mark (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Nya vägar för marknadsföring av en butik (inaktivt)
2008-06-16Demokrati, jämställdhet och inflytande inom folkrörelsen Hyresgästföreningen (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-06-16Har bakterier förmåga att påverka uttrycket av Anti Mülleriskt hormon hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-06-16Vilka gener uttrycks vid könsdifferentiering hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Spatial and temporal regulation of growth factor signalling during cell differentiation (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Betydelse av kolesterol och rubbningar i lipid metabolism för neurolgiska sjukdomar och Alzheimers sjukdom: från molekyl till behandling (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Identifiering av riskfaktorer och kostnadseffektiva metoder med hälsoekonomiska studier för prevention av fall hos äldre (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2008-05-20Miljökrav vid Upphandling (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-29Algoritmutveckling för DNA-sekvensiering (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-17Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-16Karakterisering av intracellulära proteininteraktioner med NMDA-receptorn (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Mobila Systemlösningar (inaktivt)
2008-01-09Utvärdering av vårdplaner i utredningar om missbrukarvård inom IFO i Göteborg. (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Algoritmutveckling för DNA-sekvensiering (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-19Aktiv bullerdämpning av radialfläktar (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-10-24Uppskattning av samåkningsgrad (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-10-22Studie kring uppbyggnad av webbsidor för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Kommunikationsplan för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Konceptframtagning från idé till verklighet (kr) (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-18Revolutionerande maskin för träbearbetning (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-25Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21Optimering av drivrutiner, användarinterface och kommunikation i ett inbäddat mät och styrsystem. (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21Procedurell generering av spelmiljöer (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-20Examensarbete om extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-17Dimensionsförändringar hos papper vid kalendrering (inaktivt)
2007-08-16Konceptanalys och strukturell grammatisk korrigering (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-08-13Metod för framtagning av godstidsvärde (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Utveckling av metod för lösning av parameterberoende initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-05-25Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-11Kartläggning av kriminalitet och upplevd trygghet i ett bostadsområde i Örebro (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-04-04C/D-uppsats: Marknadsföring i Kulturens tecken (AP) (inaktivt)
2007-04-04SWOT analys och åtgärdsplan (inaktivt)
2007-04-04Varför skiljer sig arbetslösheten åt i kommunerna? (inaktivt)
2007-04-04Säffle Åmål som etableringsregion (inaktivt)
2007-04-04Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2007-04-04Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01Hur kan vi få ut det bästa av Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-13Hur ändrar vi attityder till företagande? (inaktivt)
2007-02-05Implementering av RBFNetwork i FPGA (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-22Den molekylära bakgrunden till blodproteiners multifunktionalitet (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-11Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw) (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-06Naturmöten med invandrare (inaktivt)
2006-10-27Öppna Ateljeer på Gotland (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-05Exjobb inom 3D-animation: Simulering av kollisionsdeformationer (inaktivt)
2006-10-03Energieffektivisering inom sjukvården. (inaktivt)
2006-10-02Frasidentifikation i stora datamängder (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-22Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Signalbehandling av nya laserradardata (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-09-08Länkanalys som sökmotoralgoritm (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-08-07Lokalkorrosion hos rostfria stål (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-08-01Föreningsliv för ungdomar (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-20Processbarhetsstudier för mark förorenad med explosivämnen och tungmetaller (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-05-29Flersatellitmätningar av norrskensströmmar (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-05-10Konstnärlig belysning av Botaniska Trädgården i Skara (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-05-02Molekylära studier av östrogen signalering som har betydelse för förebyggande och behandling av cancer i reproduktiva organ (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-24Statistiska metoder med Bayesianupdating (inaktivt)
2006-03-20Cannabinoid-receptorers roll vid mantelcellslymfom (inaktivt)
2006-03-09Parallell beräkning av kombinatoriska spelvärden (inaktivt)
2006-03-01Kvalitetsstyrning av mätdata (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av stamspecifika genetiska markörer för ekologiska studier av mikroorganismer med miljöbiotekniska användningsområden (inaktivt)
2006-02-21Metodutveckling för rengöring, temperering av mätobjekt för längdmätning med acceptabel mätduglighet. (aw) (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Finita element simulering av utmattning i lasersvetsade fordon (inaktivt)
2005-12-17Modellering av partikelflöden i Merkurius magnetosfär (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-12-05Semi-analytisk lösning av resistiva MHD-ekvationer (inaktivt)
2005-12-05Thioredoxinsystemet och selenföreningar vid cytostatikaresistent tumörsjukdom (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-17Kunskapsöverföring (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-15Vattenrening (inaktivt)
2005-11-10Utveckling av närinfrarött spektroskopiskt system (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-16Hygien i kretslopp (mikrobiologisk kvalitet hos återförd växtnäring) (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-09-05Kundtillfredställelse är det nödvändigt? (inaktivt)
2005-09-05Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-07-05Hur påverkade Overdrive VU? (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-18Marknadsföring för att nå yngre kundgrupp (inaktivt)
2005-05-17Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-11Resursområdesanalys (inaktivt)
2005-05-02Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-20Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-29Luft ¿ och vattenrening (inaktivt)
2005-03-29Utvädering av projekt Lokomotiv (Gävle) (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-17Mätning av benskörhet med bildanalys av datortomografibilder (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-03-03Efterbehandlingens inverkan på elektroder för elektrokemisk syntes (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-14Mätning av turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i Hagors och som ett resultat av projektet EXPO Hagfors (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-02-08Automatisk identifiering av kärnbränsle med bildbehandling (inaktivt)
2005-02-08Finita elementsimulering av utmattningsegenskaper hos limförband (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Utarbeta provningsrutin beträffande mätosäkerhet (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2005-01-26Vad ska vi ha för optimal storlek på lagret? (inaktivt)
2005-01-26Ergonomisk och ekonomisk hantering av säckar med granulat (inaktivt)
2005-01-24Kvalitetshöjande åtgärder för programvaran i inbyggda system sökes (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-24Tillståndsbaserat underhåll (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-19Högcelldensitetsodling genom cell engineering (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-12Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2004-12-20Signalbehandling och visualisering av nya typer av laserdata (inaktivt)
2004-12-15Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-08Finita-elementberäkningar på lättviktsbilar i aluminium (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-08The value of american options (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-11-26Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-10-28Kvalitativ Diagnos av Lastbilsmotor (inaktivt)
2004-10-20Strategisk marknadsundersökning (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-10-07Gapanalys av svensk och internationell standard i projektledning (inaktivt)
2004-10-01Framtagning av metoder för mätning av överstyrning hos piezoelektriska accelerometrar (aw) (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-09-01Produktionsprocess för verktygstillverkning (jj) (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-17ANALYS AV DEFEKTFÖRKOMST OCH BEDÖMNING AV HAVERIRISK I GJUTNA KOMPONENTER (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-07-023D-visualisering av enstaka moln (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-10Marknadsföring av segelbåtar (jj) (inaktivt)
2004-04-28Modellbaserad diagnos av Scania lastbilsmotor (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-13Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-04-13Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Cloning and characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av genen Nec-7 i korn (inaktivt)
2004-03-25Fröproduktion hos italienskt rajgräs som fånggröda (inaktivt)
2004-03-25KEMISK SYNTES AV KOLHYDRATDERIVAT FÖR ANVÄNDNING I VETERINÄRMEDICINSK (inaktivt)
2004-03-25Molekylär reglering av trädens utveckling (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-03-25Detektion av gemini- och andra virus i växtmaterial (Detection of gemini- and other viruses in plant samples ) (inaktivt)
2004-03-25Analys av muterade isolat av potatisvirus A (Analysis of mutated potato virus A isolates) (inaktivt)
2004-03-25Effekten av blomstertripsen på tre sorters krukkrysantemum: kvantitativa och kvalitativa skador (inaktivt)
2004-03-24Jämföra miljökonsekvenser vid två olika tekniker för färgborttagning (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-18Characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-02-10Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2004-02-02Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2004-02-02Elektrokroma displayer - Elektrokemiskt minne (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-12-18Jämställdhet i skola och undervisning (28) (inaktivt)
2003-12-11Processutveckling (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-11-20Spänningskorrision hos rostfria stål (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-11-14Cenllulär reglering av selenproteinet thioredoxin reduktas - centralt för skydd mot oxidativa skador (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-20Marknadsföring av segelbåtar (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-10-01Modell för optimal investering (inaktivt)
2003-09-30Elektrisk ledning genom flamfronten (inaktivt)
2003-09-24Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-09-03Automatisering för borttagande av spillprodukter (JH 01) (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13AI/Neuronnät som metod vid analys av livsmedelsbutik (inaktivt)
2003-06-10Öka effektiviteten i periodisk rengöring (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-27Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel (inaktivt)
2003-05-27Materialkarakterisering av gjutslagger avseende värmetransportsegenskaper (inaktivt)
2003-05-27Förbättra produktionsprocess för verktygstillverkning (inaktivt)
2003-05-14Utvinning av naturresurser (inaktivt)
2003-04-17Analysera instabila tillverkningsprocesser (inaktivt)
2003-04-09Framtida kvalitetssäkrning (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-04-04Monte Carlo metoder i ekonometri (inaktivt)
2003-04-01Snabba Fouriertransformer för Invers Syntetisk Aperturradar (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-26Förbehandling av slagg (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-02-19FPGA med processor (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-02-06Syntes och karaktärisering av pentazoler (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-20Finita-element beräkningar, lättviktsbilar (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2003-01-20Rostringar i potatis (Spraing in potato) (inaktivt)
2003-01-20Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2003-01-20Molekylära mekanismer vid blodkärlsnybildning i tumörtillväxt och vid metastasering (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2003-01-16Lokalkorrosion hos rostfria stål (inaktivt)
2003-01-16Högtemperaturoxidation (inaktivt)
2003-01-10Automatisering för borttagande av spillprodukter (JH 12) (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2002-12-13Nytt koncept för försäljning via internet/postorder. (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-11-27Hur kompostera mer alt. nya metoder för kompostering (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.