Sökning: "miljö för boende"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet miljö för boende.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.