Sökning: "miljö och bil"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet miljö och bil.

Inkom Exjobbsförslag
2012-01-16MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband (inaktivt)
2010-03-11Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-09Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2009-11-26Optimera servicebil för miljö och ekonomi (inaktivt)
2008-06-16Lakegenskaper hos sanerade massor (inaktivt)
2008-06-16Användning av ”treatment trains” vid saneringen av blandförorenad mark (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2005-10-04Lathund för val av transportslag med avseende på miljö och ekonomi för NCC Roads AB. (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - Intensivt skötta grönytor (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.