Sökning: "mot betyg"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet mot betyg.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-06-10A Benchmark of the CFD open source code OpenFOAM for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-30Ekonometrisk analys av beslutsprocess (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.