Sökning: "näringsliv och högskola"

Hittade 8 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet näringsliv och högskola.

Inkom Exjobbsförslag
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-07-06Kommersialisering av forskningsprototyper (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.