Sökning: "nulägesbeskrivning"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet nulägesbeskrivning.

Inkom Exjobbsförslag
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning för Kynningsrud (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-06-07Nulägesbeskrivning av lärarnas och studenternas upplevelser (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2004-10-04Examensarbete inom industriell visualisering och möjliggörande teknologier i Göteborgsregionen (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.