Sökning: "nya kunder"

Hittade 278 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet nya kunder.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-25Miljöutredning åt Lokalförvaltningen, Göteborgs stad (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-22"Facebook" för organisationer (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-11-17Xjobb för Programmerare till Uppsala / Software engineer to office in Uppsala (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-11-04Utveckling av simulatorplattform (inaktivt)
2011-11-04Modellering av superkritiska ångsystem (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-04-21Framtagande av ny affärsplan åt konsultföretag inom kraft- och processindustrin (inaktivt)
2011-03-24Kreativt Examensarbete Animering/Visualisering (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-19IT och turism (inaktivt)
2010-08-11Hur uppfattas miljöarbetet? (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-05-25Rekommenderad marknadsmixför stöveltillverkning (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-03-01Marknadsplan för komponenterna Nano och StandardContent inom SmartAss, Sveriges ledande E-supportsystem. (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-07Nya Marknader (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-05-12Automatiserad lösning för effektiv bäddning inom vården (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-02-20Marknadsundersökning bland existerande och potentiella kunder (inaktivt)
2009-02-13Framtidens köpbeteende gällande kapitalvaror på centralort kontra lokalort (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av ny hemsida (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-04-07Produktutveckling, konstruktion för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-01-31Analys av SAS Sveriges Punktlighet - påverkande faktorer (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Från Serviceavtal till Funktionsavtal (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-10-18Produktutveckling hos Logosol (inaktivt)
2007-10-11Nya reklamvägar för Tuna Park (kr) (inaktivt)
2007-09-25Marknadskartläggning (inaktivt)
2007-09-21Grafisk design - företagsprofilering från visitkort till web (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06Nya affärsområden/marknader (JH 01) (inaktivt)
2007-08-21Husdatabasen.se är en konsumenttjänst som erbjuder information och bilder på alla husmodeller i Sverige. (aw) (inaktivt)
2007-08-20Marknadsstrategier(Hofors) (inaktivt)
2007-08-20HusDatabasen.se - Sveriges alla hus under ett och samma tak (aw) (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-06-30Kundundersökning (inaktivt)
2007-06-25Marknadsplan (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-05-29Skapa ett beställningsunderlag för hur en hemsida skall se ut (inaktivt)
2007-05-29Datauppföljningsprogram till skoglig hemsida, skogsformedling.se (Bollnäs) (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-05-07Utveckla en tilltalande helhetsbild av företaget i all presentationsmaterial (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-20Marknadsunderslökning - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Varumärket Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Arbetsflöden och logistik på Åsby Hem & trädgård Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hälsoutvärdering av Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Rumslig gestaltning av Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Marknadsbearbetning för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Förvärvande av annan verksamhet Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av hemsida hos Stiftelsen Skog & Trä AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och marknadsföring av Stiftelsen Skog & Trä (AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och design av webbportal (inaktivt)
2007-04-04Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning och marknadsföringsplan för Blomkruksfabrik. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-12Nya kunder på den nationella och internationella marknaden (aw) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-02Nya medarbetare till reklambyrå på landet. (AP) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-10Marknadsstrategier(Hofors) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-11-07Utvärdering av monteringsanvisningar (inaktivt)
2006-10-24Examensjobb på ett tjänstekonsultföretag (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Omställning till ny teknik (inaktivt)
2006-10-04Mixtures of fatty acids (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-29POSITIONERING (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-08-24Utveckling av programvara (inaktivt)
2006-08-08Skriva B eller C-uppsats i retorik eller svenska? Analysera kontaktannonser och se hur språk och struktur utvecklats genom åren! (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-15Miljömärkning av papper (inaktivt)
2006-06-12Nya affärsområden/marknader (JH 03) (inaktivt)
2006-05-16Utveckling av fastighet med drömläge (TH 05) (inaktivt)
2006-03-23Genomlysning av företag inom spedition (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-03-07Hur ska vi nå nya typer av kunder för utveckling av våra produkter? (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-02-06Systemvetare och marknadsförare sökes av företag som utvecklar mobila innehållstjänster (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-12Paketering och marknadsföring av tjänster för mervärde. (inaktivt)
2005-11-17Examensarbete med utveckling av framtidens HF generator. (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av gränssnitt för produktvård inom medicinsk teknik (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-16Ekonomi/marknadsföring (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-01Hemsida (inaktivt)
2005-08-24Hitta nya kunder till en befintlig och en ny produkt (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-02Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning för att kartlägga kunder och hitta rätt profileringssätt (inaktivt)
2005-04-22Datakom över elnätet, embedded programmering (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-03-14Webbaserad planering (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme (aw) (inaktivt)
2005-01-11Hur uppfattas Akelius Fastigheter idag som hyresvärd, företag och finansbolag (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-14Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-20Strategisk marknadsundersökning (inaktivt)
2004-09-27Arbetsergonomi (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-06-09Lönsamhetsberäkning mellan stamgäster och nya kunder (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-05-25Marknadsundersökningar (Hofors) (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Digital arkivering av företagsdokumentation (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-12-18Marknadsföring via Internet (14) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-11Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-11-04Analysmetod för HPLC (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-05-19Genomföra en omvärldsanalys åt ett företaget som arbetar med metallbearbetning (inaktivt)
2003-04-24Framställning av personalhandbok (inaktivt)
2003-04-16Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-04-16Organisationsutveckling och medarbetarundersökning (inaktivt)
2003-04-11Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-04-11Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06) (inaktivt)
2003-03-31Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-03-27Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Markadsanalys (JH 02) (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-01-16Utveckling av stressportal (Ljusdal 3) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsanalys - Att nå nya kunder (KA 12) (inaktivt)
2003-01-07Interaktiv hemsida. Utvecklingsdörren - En dörr in. (inaktivt)
2002-12-05Orsaksanalys av mögel i mejeriprodukter (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.