Sökning: "nytt med e-inköp"

Hittade 365 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet nytt med e-inköp.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Cell Trapping (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2012-01-25Miljöutredning åt Lokalförvaltningen, Göteborgs stad (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-13Bränsleeffektiv platooning med hänsyn till topologin (inaktivt)
2011-12-01Användarpanel med interface (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-10-24Förbättring och uppdatering av IH-konfig (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-09-27Affärsplan för nytt koncept (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-08-26Vattenundersökning, en utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-08-17Nyetablering av deponi i Moldavien (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-04Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-05-18Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda? (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-02-22Konceptstudie ”Tillverkningsmetod av vattensystem till Scania Retarder” (inaktivt)
2011-02-22Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-15Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2010-12-08Pekdator för dokumentation av kärldiagnostik (inaktivt)
2010-12-03Var med och revolutionera den digitala barnboksbranschen globalt (inaktivt)
2010-11-25Skapa webbportal (inaktivt)
2010-11-22Språkbank med låneord tyska eller franska för förnyande av språkinlärning (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-11-01Temporära modulbyggnader - Utvecklingen av ett nytt modulsystem (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-20AM-marknaden i Norden - öppen eller stängd? (inaktivt)
2010-09-23Effektivisering av extrahering av data vid digital restaurering (inaktivt)
2010-08-25Programmerare sökes till nyskapande webbprojekt / Programmer wanted for groundbreaking web project (inaktivt)
2010-08-17Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 2 – Proteinet från Lactobacillus (inaktivt)
2010-08-16Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 1 – Proteinet från Rhodobacter blasticus (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-06-11Miljöutredning (inaktivt)
2010-06-09Deluppföljning av miljökonsekvensbeskrivningar och miljömål i järnvägsprojekt (inaktivt)
2010-05-25Rekommenderad marknadsmixför stöveltillverkning (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-12Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum (inaktivt)
2010-04-26Hur detekterar vi vilket bränsle det är i tanken och hur oljan mår? - En konceptstudie (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-02-01Införande av moduluppbyggda konstruktioner (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-11-24Utveckling av egenkontroll markberedning till beslutunderlag förbättringsarbete (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-08-21Lagerhantering/Logistik (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Att göra en layout för ett nytt målerianläggning (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-02-13Nytt Emballage (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-11-11Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-08-25Digitalisera lokalt aktivitetsstöd i kommunen. (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-06-16Designförslag och ritning på nytt ”entréhus” (inaktivt)
2008-06-16Designförslag Kinaparken (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av innovativt verktyg (inaktivt)
2008-05-30Utvärdering av filtermaterial för snabbfiltering av bahandlat avloppsvatten (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-19Marknadsplan, marknadsföring, försäljning i nystartat företag i upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-18Metso Paper Sundsvall AB Metso Panelboard AB (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Nytt valskoncept med förbättrad filtratevakuering (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-15Karakterisering av avrinningsområde utifrån risker för kommunal dricksvattenförsörjning (inaktivt)
2008-01-07Ingenjör / tekniker sökes till exjobb inom upplevelseindustrin. (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-26Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-19Finns lokalteve med i framtidens medieutbud? (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-09-04Media TV portning och grafiskt interface (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-21Husdatabasen.se är en konsumenttjänst som erbjuder information och bilder på alla husmodeller i Sverige. (aw) (inaktivt)
2007-08-20HusDatabasen.se - Sveriges alla hus under ett och samma tak (aw) (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-11Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-12Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (aw) (inaktivt)
2007-06-04Rätt energisystem för uppvärmning? (inaktivt)
2007-06-04Hantering av gröna växter i försörjningskedjan, IKEA (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-05-29Datauppföljningsprogram till skoglig hemsida, skogsformedling.se (Bollnäs) (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-22Vi gör Web 2.0 i mobilen och är på jakt efter dig! Java Programmering/systemutveckling och design. (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-03-01Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2007-01-18Bibliografi - en uppgift till blivande journalist eller författare (inaktivt)
2007-01-18Säkerhet och prestanda för Betala.se (inaktivt)
2007-01-17Bluetooth-betalningar till icke-uppkopplade automater (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2007-01-08Implementation av skuggor, motion blur och depth of feild till massive grupp scener i 3D-spel och simuleringar (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2007-01-03Modellering av produkt i .Net (aw) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-20Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-22Nytt affärsområde (inaktivt)
2006-11-07Utvärdering av monteringsanvisningar (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-11-01Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-10-11Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 47) (inaktivt)
2006-10-03Databas för Svenskt Rockarkiv (TH 03) (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-10-02Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING. (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-07Betalprogram för Betala.se (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av en databas gällande en ny databasdriven internettjänst. (AP) (inaktivt)
2006-08-08Bluetooth-betalningar med mobiltelefon (inaktivt)
2006-08-08Skriva B eller C-uppsats i retorik eller svenska? Analysera kontaktannonser och se hur språk och struktur utvecklats genom åren! (inaktivt)
2006-08-07Lokalkorrosion hos rostfria stål (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-19Rehabilitering i Skogen (inaktivt)
2006-06-07Attityder till nytt regionalt nyhetsprogram med TV4 Skaraborg och TV4 Värmland (inaktivt)
2006-05-29Design av accelerometer med integrerad MEMS givare (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2006-05-07Accelerometer baserad på MEMS givare (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-27Automatiskt val av individuella sökoptimeringar (inaktivt)
2006-03-10Processoptimering och epoxykemi (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-30Gränssnitt Dali (inaktivt)
2006-01-30Webbdesigner till Catalysis Consulting AB (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2005-11-28Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2005-11-28Marknadsundersökning - Kontorsvatten (JJ) (inaktivt)
2005-10-27Ungt bemanningsföretag behöver utvärderas! (inaktivt)
2005-10-20Behandling av affärskommunikation och upplägg av E¿Business (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-10-03Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-26Partnering - nytt sätt att driva byggprojekt (inaktivt)
2005-09-26Från idé till inflyttning (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av nytt fläkthjul (inaktivt)
2005-08-17Digitalisera mäturet? (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-05-26Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande (inaktivt)
2005-05-18System för pensionsfonder (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-02Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen (inaktivt)
2005-04-28Utveckla och programmera ett dataprogram för fysikalisk testning av träfiberskivor. (inaktivt)
2005-04-27Designförslag och ritning på nytt ¿entréhus¿ (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-04-21Miljövinster? (Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-23Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2005-03-23Marksanering (inaktivt)
2005-03-18Optimering av flotationsprocessen (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-03-08Energibesparande åtgärder vid möbelfabrik (TH 01) (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-31ÖKO-tex inom barnklädesföretag med process från design till sålt plagg (aw) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - kartläggning av kommuner (aw) (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2005-01-26Nytt designförslag för Kinaparken (inaktivt)
2005-01-26Designförslag och ritning på nytt samlingshus (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-08Sökmotorpositionering (inaktivt)
2004-12-08Nytt sätt att administrera en samfällighet! (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-30Elstyrning HF plastsvetsmaskin (inaktivt)
2004-11-16Nytt nöjes- och kulturcentrum i Fjugesta; en marknadsundersökning (inaktivt)
2004-09-27Borttag av lunkerpulver (inaktivt)
2004-09-22Utvärdering av skolplanen i Eda kommun (inaktivt)
2004-09-20Nytänk inom industribyggnation gh (inaktivt)
2004-08-25Skriv en uppsats kring turism! (52) (inaktivt)
2004-08-19E-business (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-06-30Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 34) (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-17Dokumentation av nedläggningen av Postterminalen i Norrköping- ur ett Human Resource perspektiv (inaktivt)
2004-06-10Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-05Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-13Arkitektonisk utformning av lokal och mark med många verksamheter (aw) (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-16Hur påverkas vår region med jobbrotation mellan företag? (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-30Beslutsunderlag inför val av nytt affärssystem (TH 09) (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-26Ny akustisk metod för att analysera filmsplitt vid offsettryck (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-07Miro Studios söker studenter till kartläggning av verksamhet och datorsystem (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-11-25Programmering för utveckling av ett informations center. (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning - kartläggning av kommuner (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-09-17Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter (inaktivt)
2003-08-28Utveckla fastsättningssystem för takboxar (inaktivt)
2003-08-19AI-programming för dataspel (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-06-26Ett företag i förändring - konsekvensutredning av en eventuell expansion (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-11Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-03-27Förändring av varumärke (UK 03) (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-03-18Affärsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Affärskoncept och varumärkes uppbyggnad (KA 09) (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-02-18Utforma installationspolicy för SUN Solaris 8 och 9 (Unix) (inaktivt)
2003-02-04Marknadsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-10-16Spolreglering till kedjesvetsrobot (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.