Sökning: "offentlig upphandling"

Hittade 11 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet offentlig upphandling.

Inkom Exjobbsförslag
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Tyskland (inaktivt)
2009-12-08Miljökrav och miljömärkning vid inköp och upphandling i Spanien (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-20Miljökrav vid Upphandling (inaktivt)
2006-02-01Marknadsstategi inför etablering i Tyskland (TH 01) (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2004-10-14Miljövarudeklaration av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.