Sökning: "ohälsa"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ohälsa.


Inkom Exjobbsförslag
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2007-08-17Samhällsekonomiska vinster av samordnande insatser vid psykisk ohälsa och vägen till egen försörjning (inaktivt)
2007-08-07Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw). (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-01-03Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-10Rehabilitering (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-03-31Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy (Ljusdal 45) (inaktivt)
2004-09-27Attitydundersökning i Herrljunga kommun (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-03-11Skiftarbete - sjukskrivningar (inaktivt)
2003-12-12Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20) (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.