Sökning: "olika energi former"

Hittade 146 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet olika energi former.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-05-10Hållbar avfallshantering - exjobbare sökes till ett verkligt fall i Moldavien (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-01Vad kostar det att göra fel? (inaktivt)
2010-09-20Biogasproduktion - inverkan av processförändringar Biogas production- the inlfuence of process changes (inaktivt)
2010-09-16Biogas från svårnedbrytbara substrat – förbehandlingsmetoder (inaktivt)
2010-09-16Torkning av matavfall (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-23Kärnornas musik - strålande musik (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-08Miljöbedömning av avfallshantering (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-25Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-18Design och tillverkningsmetod av solparabol (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2009-01-21Miljöanalys av hel truck (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-09Affärsutveckling av energitjänsten Wattch (kr) (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-10-23Primär resursfaktor (inaktivt)
2007-10-09Kopia av Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-10Optimering av bränslekvalitet (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-10Jönköping Energi, Kraftvärmeverk - analys av orsaker till beläggningsbildning och korrosion i överhettare (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-07-06Aktiv - passiv RFID-transponder (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-21EU-projektet ERE - Energize Regional Economies (inaktivt)
2007-05-15Energianalys av oljepanna (kr) (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-04-16Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar (inaktivt)
2007-04-04Gynnar lagstiftningen om kommunala taxor och avgifter en hushållning med naturresurser? (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-05Implementering av RBFNetwork i FPGA (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-10-25Att undersöka och dokumentera energisparfunktionerna hos en nyutvecklad värmeväxlare i flerbostadshus (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-07Röntgenanalys av träprodukter (inaktivt)
2005-08-29Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk (inaktivt)
2005-06-30Energibesparing (Hofors) (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2004-11-30Nulägesanalys av energiförsörjningsituationen i Grästorp (inaktivt)
2004-09-27Förbättring av gjutgodskvalitét (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-11-14Klungare bunchersystem (inaktivt)
2003-04-07Direkt omvandling av fusionsenergi (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.