Sökning: "om administration"

Hittade 59 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet om administration.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-03-21Lean administration - tydliga flöden på kontoret (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-06-16Administration av kompetensdatabas med en applikation (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2007-07-19Ekonomstudenter med kunskaper inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, ledarskap och kommunikation (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-04-16Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-03-22Utveckling av intranet (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-02Studenter med språkkunskaper som kan hjälpa ett företag inom kommmunikationsbranschen med internationaliseringsarbete och etableringsutveckling. (inaktivt)
2006-12-21Studenter med programmeringskunskaper inom HTML, ASP.net, PHP, C, C++, JSP och JAVA mf. (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-11Datasystemstudenter inom projektledning, systemutveckling och systemarkitektur (inaktivt)
2006-09-04Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2006-09-03Organisationsanalys RFSU Göteborg (inaktivt)
2006-08-17Applikation för administration av en kompetensdatabas knutet till ActiveDiretory (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-01-25Grafikstudenter med kunskaper inom Indesign, Photoshop, Illustrator och Flash mf. (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-03-14Verktyg för att beskriva och bekräfta arbetsrelaterad motivation - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-01-23Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn) (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.