Sökning: "om service"

Hittade 159 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet om service.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2010-12-20Volymmätning (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-08-11Design av artificiella rev (inaktivt)
2010-08-11Vattenflödesförändringar vid anläggande av stenpir (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-01DB Schenker, Division Air & Ocean: Förenkla/Effekivisera offererings- och prissättningsarbetet (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-08Projekt jämställdhetsintegrering i SDF Majorna söker kartläggning inom myndighetsutövning. (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-19Utredning och utveckling av integration mellan backend och affärssystem (C# framework 3.5) (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-09-12Koppla bilder till ett mobilt passagesystem (Ljudal) (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Minskad tillverkningskostnad för våra reservdelar genom optimerad tillverkningsteknologi (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-0224-timmarsmyndigheten på Gnesta kommuns hemsida (kr) (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-19Vilken buss är det bästa miljövalet? (inaktivt)
2007-08-16Varumärkesmätning av Sveriges mest designade golvvärme (inaktivt)
2007-08-13Marknadsplan och marknadstrategi (Hofors) (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-04-20Marknadsunderslökning - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-18Vad tycker studenterna om Gefle Studentkår? (Gävle) (inaktivt)
2007-01-10Marknadsplan och marknadstrategi (Hofors) (inaktivt)
2007-01-04Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling och marknadsföring inom försäljning av datorer (aw) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-11-15Strukturen på landsbygdsföretagandet i Norrbottens län (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av en databas gällande en ny databasdriven internettjänst. (AP) (inaktivt)
2006-05-03Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2005-12-13Kompetenskartläggning (inaktivt)
2005-12-05Effektivisering av husutställning (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-06-30Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-04-29Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-03-21Trafikradions betydelse inverkan på framkomligheten i Skåne (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-01-31Kundundersökning - Hur uppfattas vi som Internetoperatör? (aw) (inaktivt)
2005-01-12Medborgarundersökning I Herrljunga kommun (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-10-22Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar (inaktivt)
2004-10-12Service på kulturhuset Ängeln i Katrineholm (aw) (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-05-25Marknad och kundorientering (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring/undersökning försäljning (Hofors) (inaktivt)
2004-04-22Kundundersökning gällande SPV:s service, tjänste- och informationsutbud (inaktivt)
2004-03-17Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2003-12-18Konsumentanalys (05) (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-10-20Materialplanering för krockskador (inaktivt)
2003-10-09Försäljningsimpulser som inte leder till affär (jj) (inaktivt)
2003-10-09Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj) (inaktivt)
2003-10-09Miljö- och kvalitetscertifiering för fordonsteknik (inaktivt)
2003-10-09Cateringbilar på den tyska marknaden (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-05-27Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-05-27Underlag till miljöcertifiering och kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-05-27Marknadsplan (inaktivt)
2003-04-11Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06) (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.