Sökning: "påverkan av samhälle"

Hittade 8 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet påverkan av samhälle.

Inkom Exjobbsförslag
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2006-09-28Vindkraft i Falköping för ett hållbart samhälle (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.