Sökning: "passa in eller passa för"

Hittade 60 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet passa in eller passa för.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-15Webbdesign – Webbplats för framtidens molntjänster (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-22Förenkling av arbetssätt för säljare (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-15Industridesigner, examensarbete (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-03-30Vill du vara med och skapa framtidens mobila applikationer? (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2008-06-16Ny hemsida för ett företag (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-29Marknadsundersökning för att klarlägga behov av en rekommendationstjänst för kläder och skor på internet (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2007-11-13Resultatuppföljning/utvärdering av 12-stegsprogram (aw) (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-01-18Bibliografi - en uppgift till blivande journalist eller författare (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2006-06-26Analys och bearbetning av data från flygburen laserradar (inaktivt)
2006-06-07Produktutveckling av produktidé - Ergonomisk bärsele för barn (FP) (inaktivt)
2006-04-10Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-15Gemensam marknadsföring av Konstnärmuseer (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-10-18Förbättring av kommunikationen och ledtiderna vid förändring av affärssystem (inaktivt)
2005-09-20Ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om e-tjänster och mobila tjänster för studenter (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-01-20Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-01-26Utveckling av en kompetenskarta som strategiskt managementverktyg för Knowledge Management (inaktivt)
2004-01-12Informationsmaterial till hörselskadade gymnasister (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-04-09Utvecklingsprojekt av webbapplikation i Java (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.