Sökning: "personal"

Hittade 428 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet personal.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-13Masters Thesis: Sentiment analysis (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2012-01-30Analysis and Refinement of Snow Removal Invention (inaktivt)
2012-01-25Thesis work - Assess the feasibility of using an open-source code for parallel fluid dynamics calculations (inaktivt)
2012-01-19Projekthantering, bokning, rapportering och fakturering för frilansare inom filmbranschen (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-21Thesis work - Development and validation of a new method for lipid extraction of animal tissue samples (inaktivt)
2011-12-08Metoder att hantera kommunikation mellan patient och klinik vid Reumatologiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset) (inaktivt)
2011-12-05Implementation and Evaluation of Datagram Transport Layer Security (DTLS) for the Android Operating System (inaktivt)
2011-12-05Design and Implementation of Intrusion Detection/Prevention System for the IP-Connected Internet of Things (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-11-23Power booster för ankarspel (inaktivt)
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-10-13Exjobbare till Syntronic Research and Development AB i Gävle (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-09-27Wearable Computing/Mobile Augmented Reality Support for Repair Engineers (inaktivt)
2011-09-09M.Sc. Thesis Project Proposal - Investigations of Micromixing in Alfa Laval’s ART® Plate Reactors (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-07-22Algorithm for similar query suggestion (inaktivt)
2011-07-18A learning project organization (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION OPTIMIZED VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION SCALABLE VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-11Miljöutredning (inaktivt)
2011-07-06Master thesis work in Stem Cell Engineering (inaktivt)
2011-06-19Development and commercialization of HaloPlex PCR for next-generation DNA sequencing (inaktivt)
2011-05-30Avgångsorsaker bland TM-personal (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-03-24Examensarbete inom ergonomi till OfficeGame - en tävling i friskvård (inaktivt)
2011-03-16Computer-aided design of self-assembled DNA nanostructures (inaktivt)
2011-02-17M.Sc.Thesis: Spent nuclear fuel reprocessing technology assessment (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-02-07FE modelling technique for NVH (inaktivt)
2011-02-02A Master Thesis in Collaboration with Sweco - Quality aspects of using IEC61850 process bus in Hydro Power Stations (inaktivt)
2011-02-02Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2011-01-28Environmental demands for electronic products (inaktivt)
2011-01-21Empowermentarbetet i vår organisation (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Physical Layer Implementation (inaktivt)
2011-01-17Ethernet for Automotive – Protocol implementation and Scania adaptation (inaktivt)
2011-01-13Secure IPv6 in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-01-05Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-15Analyzing IEC 61850 process bus architectures in Hydro Power Stations (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-11-18Att jobba inom industrin via bemanningsföretag (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-11-10Development of graphene-based transparent conductive nanocomposite (inaktivt)
2010-11-04Cloud-Based IMS for Carbon Trading (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-10-25Root Cause Analysis (RCA) of Electrical System Defects (inaktivt)
2010-10-18Performance Study of using Flooding in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-10-13Name-based communications. (inaktivt)
2010-10-13Multi-path communications using names. (inaktivt)
2010-10-08Vibration Stability for Components (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-27Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-11Designing validation experiment(s) (inaktivt)
2010-08-11HD video transmission over fiber and power line (inaktivt)
2010-07-06Implementation of Active Steering with Superposition of Torque (inaktivt)
2010-06-17TV beyond High-Definition (HD) (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-06-02The influence of emulsifiers on fat bloom development on chocolate (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-19PU10-41 Vulnerable Road User Detection system for city buses (VRUD) (inaktivt)
2010-05-18Utveckling av fotvolumeter (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-16Online boknings - system HR/personal Media. (inaktivt)
2010-03-31Diploma work at YKI: How to predict the functional properties of lubricants for Alumina and Steel Rolling (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-03-16Do I know this place? - Novelty Detection for Visual Place Classification (inaktivt)
2010-03-16Implementation of a Robot Localization and Mapping Strategy within a Cognitive Architecture (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2010-02-22Traceability at Scania Engine Production of homemade parts (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-01-28Analyzing the usage of Open Source products (e.g. JBoss) within Vattenfall (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2010-01-07Thesis: Pre-study on sofa covers Ikea of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-12-14Utveckla arbetet med kommunikation inom en organisation (inaktivt)
2009-12-08Konsultrum (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2009-08-07Lärarnas uppfattning om analysarbete (inaktivt)
2009-07-03Hur kan vi utveckla det pedagogiska upplägget vid Fastighetsakademin? (inaktivt)
2009-04-21Hur påverkar ämnet idrott studieresultaten i övriga ämnen? (64) (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2009-01-21Ställtidsreduktion med SMED-metodik (inaktivt)
2009-01-12Fotvolumetri (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-10-15Hur påverkas en fastighets marknadsvärde vid en för högt uppmätt radongashalt? (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-06-16Utveckling av en annonsportal - förslag för beteendevetare, systemutvecklare och företagsekonomer (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-05-30New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat frånvarosystem för Gymnasiet (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat schemaprogram för Gymnasieskola (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Tool development (inaktivt)
2008-05-30Generation and transport of UWB radio signals over a FTTH optical link (inaktivt)
2008-05-30Improved pixel prediction for video coding (inaktivt)
2008-05-30Introduktion till nyanställda (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30A Master Thesis in Collaboration with Scania - Evaluation of the concept enterprise architecture for usage in IT evolution (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-04-29Utforma utbildningsmaterial samt koordinera kompetens/Löneutveckling modell (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Affärsplan för innovationsprojekt (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-25Development of industrially viable activation routes for a number of new labile surfactant precursors (inaktivt)
2008-01-25Controlled release of flavour-, aroma- and pharmaceutical substances - development and technical verification of a new concept (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-17Chocolate: Surface Control and Bloom Prediction (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2007-12-20New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2007-12-14Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-11-12Mirroring Digital Identities (two proposals) (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-02Atlas Copco Secoroc New Connections (aw) (inaktivt)
2007-10-02Exjobbare inom marknadsföring sökes! (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21Studie av småbarnsgrupp med okonventionellt arbetssätt vid förskola i Nyköping (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-21Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2007-09-21Video decoder concealment (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-09-14Ex-job at IKEA: Research into environmentally friendly pesticide. (inaktivt)
2007-09-07Kinetic Studies of a New Class of Labile Surfactants (inaktivt)
2007-09-07Fixation of Oleophilic Colloidal Material in Recycling and Papermaking (inaktivt)
2007-09-07Influence of Surface Roughness and Surface Functional Groups on Surface Energy Hysteresis (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-09-04Biosensor using MEMS cantilevers (inaktivt)
2007-09-04Properties of Superhydrophobic Coatings (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-16Webbdesign/front-end development (inaktivt)
2007-08-14SIFUs Historia - Hur ska vi bevara en kulturhistorisk skatt? (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-13Egna förslag (Hofors) (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-07-03Vad tjänar ett företag in på att ha frisk personal? (aw) (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-06-14Microencapsulation of Oxidation Sensitive Oils through Spray Drying (inaktivt)
2007-06-12Development of a Surface Chemical Formulation Tool (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-29Search engine design and implementation (inaktivt)
2007-05-29Datauppföljningsprogram till skoglig hemsida, skogsformedling.se (Bollnäs) (inaktivt)
2007-05-25Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2007-05-16Arbetet med Barnhälsoteam vid Förskolan Skattegården i Tynnered (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-05-11Utvärdering av projekt med syftet att utveckla stödet till anhöriga som vårdar/hjälper någon med demenssjukdom. (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Kundundersökning - reservdelsmarkanden (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-22IKEA: Research into environmentally friendly pesticide (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Master Thesis at Nanoradio AB in Kista (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-02-22Användning av handdatorer inom byggsektorn (kr) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2007-02-15Transportrevision (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-10Examensarbete/C/D-uppsats: Rehabilitering av personal (FP) (inaktivt)
2007-02-09Lightprodukter eller sötade drycker? (aw) (inaktivt)
2007-02-08Kommunikation med personal på distans (inaktivt)
2007-02-07Drug Delivery Systems for Poorly Soluble Drug Substances (inaktivt)
2007-02-02Var med och stärk Silverhälsans varumärke och grafiska profil.(AP) (inaktivt)
2007-02-01Develop Mobile and PC Community Portals using the latest technology (inaktivt)
2007-01-30Marknadsundersökning (aw) Frisör salong (inaktivt)
2007-01-29Lightprodukter eller sötade drycker? (fp) (inaktivt)
2007-01-26Kund – och marknadsundersökning för Care of Haus (AP) (inaktivt)
2007-01-22Nitric oxide dependent mechanisms in the urogenital tract (inaktivt)
2007-01-18Bibliografi - en uppgift till blivande journalist eller författare (inaktivt)
2007-01-15Kvalitetssäkring av verksamheten hos Silverhälsan (AP) (inaktivt)
2007-01-12Non-PSNR optimized video coding for H.264 (inaktivt)
2007-01-12Browser-based Mobile TV (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-01-04Övergripande verksamhetssystem för transportföretag (Gävle) (inaktivt)
2007-01-04ABB i Storvik (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-15Hur använder vi vår tid? (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-12-14Deriving Quality of Service Agreements based on Business Process Key Performance Indicators (inaktivt)
2006-12-14Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-13Paraleller & jämförelser mellan kommunal och privat verksamhet i vårdbranschen (aw) (inaktivt)
2006-11-13Bokningssytem för mindre bemanningsföretag (aw) (inaktivt)
2006-11-13Redovisningsekonomi, marknadsföring och organisation i små företag (aw) (inaktivt)
2006-11-13Paralleller och ekonomiska jämförelser mellan extrapersonal /inhyrd personal respektive kvalificerad övertid för ordinarie personal inom vårdbranschen. (fp) (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-11Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2006-10-11Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-04Examensjobb- Market Analysis, Atlas Copco Tools AB (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-22Marknadsanalys och möjlig utveckling av Räddningstjänsten i Lindesberg (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-08-15Multiplayer casual gaming for IPTV (inaktivt)
2006-08-02Digital Asset Management and Distribution of Audio to the Media Industry (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-03-01Framtagning av ny webbsida (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-01-30Transportutredning (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2005-12-20Hur når vi ut med friskvårdsarbete till de personer som mest behöver detta i företaget? (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-11-28Marknadsundersökning - Kontorsvatten (JJ) (inaktivt)
2005-11-22Undersökning av vad Värmlandsteatern genererar tillbaka till kommun och näringsliv i form av icke konstnärliga värden. (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-11-10Utreda resultat från recipientprovtagning vid Västerås flygplats (aw) (inaktivt)
2005-10-27Ungt bemanningsföretag behöver utvärderas! (inaktivt)
2005-10-25Hur uppfattar allmänheten Skatteverkets skrivelser? Kartläggning och analys av läsförståelse. (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-19Behov av informationsstrategi för intern kommunikation i ett kommunal förbund (inaktivt)
2005-09-15Rehabilitering -förr och nu (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-08-24Produktutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-07-05Hur påverkade Overdrive VU? (inaktivt)
2005-07-04Entertainment Applications for IPTV using SDL (inaktivt)
2005-07-04Video Telephony for IPTV clients (inaktivt)
2005-06-30Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2005-06-15Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF. (inaktivt)
2005-05-13Bygga ny webbsida (inaktivt)
2005-05-10Organisation i Fiskeviks förskola och F- 3 utvärderas förutsättningslöst (inaktivt)
2005-04-28Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning ¿ smaksatt stilla vatten (JJ) (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-21Arbetsplan - Myndighetsbeslut - Personalens Verktyg (Ockelbo) (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-02-28Utforma enkätundersökning för trivselfaktorn hos personal (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2005-01-11Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-11-30Video encoder algorithm design (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-18Hur utbildas bäst personal i kundtjänst? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-06-30Engagerande årsredovisning (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-14Applications and Services for Networked Home Entertainment (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-05-28Marknadsundersökning för ny typ av privat förskola (inaktivt)
2004-05-25Egna förslag (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-07Förslag till personalhandbok (inaktivt)
2004-04-30Produktionsstyrning vid sammanslagning av två företagsenheter (TH 10) (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-18Att vara förälder och arbeta skift (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-17Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-03-11Skiftarbete - sjukskrivningar (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-04Blev vår skola bättre efter organisationsförändringen? (inaktivt)
2004-02-20Planeringssystem personal/schema/rapporter/nyckeltal (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-02Mailroom in LEGO (inaktivt)
2004-02-02How to create a cost-effective stock-exchange (inaktivt)
2004-02-02Interface to an industrial robot (inaktivt)
2004-01-29Logistik (Hofors) (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-23Utveckling av befintligt IT-system (JJ) (inaktivt)
2004-01-22Tillväxt för småföretag (61) (inaktivt)
2003-12-18Utbildning och näringsliv i samverkan (16) (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-17Arbetsplan - Myndighetsbeslut - Personalens Verktyg (Ockelbo) (inaktivt)
2003-12-04Utbildning i teamutveckling på PaperPak i Aneby. (inaktivt)
2003-11-14Marknadsförings utredningar och personalfrågor (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-07Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2003-10-07Bemötande (Ockelbo) (inaktivt)
2003-09-17Development of a mailroom system (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-17Hjälp ett av Sveriges största flyttbolag att få ordning och reda i sitt miljöarbete (inaktivt)
2003-09-16Ekonomiska modeller (08) (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-11Utredning och framtagning av befattningsbeskrivningar för personal (inaktivt)
2003-09-03Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2003-08-25Convert a stock-exchange (inaktivt)
2003-07-16Personal, organisation och arbetsbelastning (inaktivt)
2003-07-16Elektrisk urladdning i samband med tappning av aluminium (inaktivt)
2003-07-02Vägvisning/skyltning på sjukhus/universitet/högskolor/stora kontor - en analys av tidsvinster. (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-04-25Egna förslag från studenten/er (Hofors) (inaktivt)
2003-04-11Structure and strategy how to handle 24/7 and remote services (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-02-28Utvecklingstendenser i flygmediabranschen (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-08Cykeltider - för effektivare arbete (KA 12) (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)
2002-12-19Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)
2002-10-08Varför så hög personalomsättning? (KA 02) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.