Sökning: "planera"

Hittade 84 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet planera.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-12Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc). (inaktivt)
2011-12-12Modell för omvandling av det ökande antalet operationer till krav på operationsresurser (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-14Förändring i livslängd vid acceleration av vibrationsutmattningsprov (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-06Generationsväxling i företag (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-08-17Trafikplanering i Moldavien (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2010-12-08Schneider Electric utlyser ett examensarbete inom organisationsutveckling (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2010-11-07Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp (inaktivt)
2010-06-21Metoder för förbättrad rumsuppfattning i körsimulatorer (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-14Ombyggnad av dagislokal till bostadsrätter. (inaktivt)
2009-12-17Examensarbeten i haptik och visualisering (inaktivt)
2009-02-13Produktionslayout för montering av industrifläktar. (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2009-01-07Webbaserad åtkomst till backup-arkiv (inaktivt)
2008-12-03Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår? (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-06-16Examensarbete för SISU Idrottsutbildarna (inaktivt)
2007-11-21Mätning och presentation av snödjup (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Systemintegration mellan MS Exchange/Outlook och WinServ (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-04-17Materialflöden/fixturer/teknik, canban (JH 12) (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av treårigt EU-projekt, intervjuer, foto, sammanställningar mm (inaktivt)
2007-03-05Datasystem med Gis-koppling (Gävle) (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-09-16Exjobb inom 3D-animation: Planera, 3D-modellera och animera biljaktscen (inaktivt)
2006-08-10Exjobb för SISU - idrottsrörelsens stödorganisation i Örebro län (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning av mångfald (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-02-24Framtagande av modell för samarbetspartners (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-12-07Examensarbeten inom mobil digitalteknik för affärssystem (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-11-28Projektstyrmodell som mjukvaruprodukt (aw) (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-11VILKA KOMPETENSBEHOV FINNS DET HOS FÖRETAG I ÖREBRO LÄN (inaktivt)
2005-04-05Vidareutveckling av .NET awards vinnande publiceringssystem (inaktivt)
2004-12-08Hur ser befintligt resemönster ut gällande flygresor till och från Gotland för affärs- och privatresor (01) (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-12-04Utbildning i teamutveckling på PaperPak i Aneby. (inaktivt)
2003-10-20Hur ser befintligt resemönster ut gällande flygresor till och från Gotland för affärs- och privatresor (01) (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-06-19Expo & eventdesign monter och profilering förEQpack (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-01-17Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)
2002-11-27Algoritmutveckling för planering i flera dimensioner (inaktivt)
2002-11-11Besöksträdgårdar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.