Sökning: "post post-modern"

Hittade 295 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet post post-modern.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-20Läsarundersökning – tre kanaler (inaktivt)
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-11-29Motorvägshållplatser (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-09-27Wearable Computing/Mobile Augmented Reality Support for Repair Engineers (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-06-19Exjobb inom marknadsföring på GoBaby AB (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-04-21Kartläggning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på mindre stationer (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-04-14Belysning av vissa frågor i körkortslagen (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-14Hur påverkar Trafikverket Färjerederiet miljön (inaktivt)
2011-04-14Klimatsmart resande inom Trafikverket? En djupstudie (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-04-14Test och kalibrering av indikatorer för att beskriva tillstånd på det svenska vägnätet (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-02-07FE modelling technique for NVH (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-23Implementing a data matching and data conversion utility (inaktivt)
2010-09-22Switched Capacitor Amplifier Design for Radar Baseband Processing (inaktivt)
2010-06-10Listeria monocytogenes i komplexa biofilmer från fiskindustrin (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-02-10PCB-layout och prototyptillverkning (inaktivt)
2010-02-10Nya aktiviteter i Järvsöbacken (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2010-01-12Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan (inaktivt)
2010-01-08Upgrading Softwood Paper Pulp to Dissolving Pulp quality (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-11-17Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor” (inaktivt)
2009-11-17Ställer Länsstyrelsen rätt krav på Vägverket för den tekniska beskrivningen som ska upprättas vid samråd av miljöbalken 12:6? (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-06-10Diploma work in structural biochemistry: Why are aquaporins in spinach leaves sensitive to mercury? (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-09-12Koppla bilder till ett mobilt passagesystem (Ljudal) (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Technology development for high throughput comparative genomic analysis of copy number variations (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Olfaktometer styrning (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-28En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning (inaktivt)
2008-02-27Dolomitkalk som slaggbildare (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Vindmätningssystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-01-25Examensarbete inom produktutveckling (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-17Characterization of novel cell cycle genes in archaea (inaktivt)
2007-10-09Kopia av Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-09-24Inverkan av jordbearbetning på markens biologiska aktivitet, kvävemineralisering och kolbalans (inaktivt)
2007-09-21Post-consumer tyre granulation: products and applications (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-09-10Optimering av bränslekvalitet (inaktivt)
2007-08-24Diabetesforskning KISÖS (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Applying Knowledge Based Engineering to manage Aftermarket requirements (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-04-27Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-16Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-03-01Modifiering av polymera material med superkritisk koldioxid (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2006-12-12Kalender och schemasystem till en existerande portallösning. (inaktivt)
2006-12-01Tillämpning av avancerad avloppsreningsteknik – läkemedelsrester, anaerobi och RO (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-02Webbapplikation för hantering av testprocess (inaktivt)
2006-10-19Mechanisms for regulation of the allergic immune response as targets for allergen-specific immunotherapy (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-25Post-transcriptional gene silencing - RNAi (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-09-18Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-09-04Utvärdering av ny teknik för resurseffektiv avloppsrening (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-17Simulering av hydrauloljans kylning i lagertruckar (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-30Affärsplan för nyetablering av e-handelsbutik (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-04-05Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-03-22Höjdmätningssystem (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2006-03-01Framtagning av ny webbsida (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-18Induction of pathogenesis-related proteins in barley during infestation with the aphid Rhopalosiphum padi (inaktivt)
2006-01-18Aphid induced callose production and phloem transport in barley, studied in South-Africa (inaktivt)
2006-01-12Examensarbetare till Diabetesgruppen vid KISÖS (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-09-07Characterization of cell wall beta-glucosidae from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-08-29Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-17Omställningstider och rutiner vid gjutning av chokladkakor (inaktivt)
2005-06-08Utveckling av det förebyggande underhållet på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-31Optimering av omställningar på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-31Utveckla webportal innehållande community, e-post service, webbshop, nyhetssida m.m. (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-13Bygga ny webbsida (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-04Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2005-04-28Konstruktion av maskin för åtdragning av klämförband. (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-04-20Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-14Vad avgör valet av gymnasieskola och program för elev i årskurs 9 i Göteborg? (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-01-31Kundundersökning - Hur uppfattas vi som Internetoperatör? (aw) (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-12Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-08Sondmätningar i ett tokamakplasma (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-07Webbdesigner sökes till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning - IT-företag (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-09-26Filtermaterial för vattenbehandling - bergkrossmaterial som alternativ till naturgrus och sand (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-31Low-resistivity contacts of carbon nanotube (CNT)/transition metals for CNT-based nanoelectronics (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-06-30Budgetering - Kvalitet (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-03Utveckling modifiering av kontrollutrustning. (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-03-26The role of non-coding regulatory RNA in the development of Dictyostelium discoideum (inaktivt)
2004-03-25Genetisk analys av virusresistens i olika potatiskorsningar (Genetic analysis of virus resistance in different potato crosses) (inaktivt)
2004-03-17Designregler för mönsterkortstillverkning (inaktivt)
2004-02-23Cardiac disease and heart valve amyloid: what´s the connection? (inaktivt)
2004-02-17Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet. (inaktivt)
2004-02-02Marknadsanalys - Överlevnad av affärer på mindre orter (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-28Var tar eleverna vägen efter avslutade studier på Frölundagymnasiet? (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-07Instruktioner och utbildning för operatörsunderhåll (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-08-07Konstruktion av doseringskork till bondingflaska i miljöprojekt inom Västra Götalandsregionens tandvård (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-04EIF5A1, EIF5A2, DHS and DHH as new oncogenes (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-04-29Novel regulatory RNAs in bacteria - discovery and characterization (inaktivt)
2003-04-16Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-04-16Organisationsutveckling och medarbetarundersökning (inaktivt)
2003-04-09Utvecklingsprojekt av webbapplikation i Java (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-04-01Utveckling av abonnerad e-posttidning (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-25Meddelandesystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2003-01-20Rostringar i potatis (Spraing in potato) (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2002-11-27Post Mortem Debugger (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.