Sökning: "program"

Hittade 476 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet program.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15REMOTELY CONTROLLED SET-TOP BOX AT 27M TOGETHER WITH HIQ (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-01Aurenav Internship Program (inaktivt)
2012-02-15Do you want to develop a C#.Net application? (inaktivt)
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2012-01-27Aurenav Internship Program (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2011-12-20Film forming, bionic, environmentally benign corrosion inhibitions. (inaktivt)
2011-12-13Analysmetoder för kranar (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Generic Traffic Simulation Environment for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-11-24Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-04Wear Model for Teeth and Segments (Wear Parts) (inaktivt)
2011-11-03Interaction Design Program in Singapore! (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-24High temperature ZnO nanoparticles sensors (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-12Performance measure databases (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – mobila tillämpningar (inaktivt)
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-08Android based – Internet connection status and performance of today (inaktivt)
2011-08-22Carbon footprint (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-12Personalisera 1,7 miljoner människors tv-tittande (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-07-28Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2011-07-22Algorithm for similar query suggestion (inaktivt)
2011-07-15Röstningssystem (inaktivt)
2011-07-06Master thesis work in Stem Cell Engineering (inaktivt)
2011-07-01Controlled HVDC feeder in railway power supply systems (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-23Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-05-18Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda? (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-20Miljöutredning (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-04Categorization of electronics and software suppliers / products (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av program för visualisering av båtmaster (inaktivt)
2011-02-10GPS med RTK på C200 (inaktivt)
2011-02-08Definition and Implementation of Simulated, Intelligent Behaviour (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-19Master Thesis: Non Contact Test Point (inaktivt)
2010-12-20Utveckla en mediaserver i Unix/Solaris för TV-branschen (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-12-14Utveckling av simulationsmetoder och modeller för pneumatiska bromssystem (inaktivt)
2010-11-22Scenario analysis of the intermodal market in Germany IKEA Freight Service AB, Helsingborg (inaktivt)
2010-11-16Programming Optimisation and Processor Evaluation (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-11-12Mobile phones can be used as traffic safety support devices (inaktivt)
2010-10-28Vidareutveckla rutiner för PSPP (inaktivt)
2010-10-22Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-10-18Programming a Nao robot (inaktivt)
2010-10-08Gene networks and systems biology (inaktivt)
2010-10-07Nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-10-04CCF Probability approach thesis application (inaktivt)
2010-10-04Driver Behavior Model Estimation (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-20Evaluation of Volvo Packaging Footprint (inaktivt)
2010-09-17MSc Thesis Proposal at the department of Energy Technology KTH: Implementing loss prediction methods to an existing One Dimensional Axial Turbine Design Program, (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-08Development and characterization of a hydrocolloid/nanoparticle system for a triggered release (inaktivt)
2010-09-02Web baserat administrationsprogram för hantering och administrering av biljetter för upplevelser (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-27Administrativ program!! (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-08-19Tillverka en administrativ program!! (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-08-11Tillverka en administrativ program (inaktivt)
2010-06-23Design of a mobile application for control of charging and visualisation of energy consumption for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Design of a user friendly charging cable for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Virtual Machine-based program modification (inaktivt)
2010-06-08High-throughput molecular data analysis (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-05-18Illustration av en gasmotor i programmet Catia (inaktivt)
2010-05-17Optimisation of a polysaccharide base system for triggered release applications (inaktivt)
2010-05-11Automatic Information Quality and Style Checking System (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-05-04In-plane moisture variations and the effect on out-of plane deformation and paper properties (inaktivt)
2010-05-04Energy efficient Air Condition for heavy trucks (inaktivt)
2010-04-29Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-04-26Programming Diabetes Data Management System Software (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-03-30Design and mechanical properties of ultra light-weight nanocellulose foams (inaktivt)
2010-03-30Novel nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-15Simulation model for 2 phase pipe flow (inaktivt)
2010-03-11Life cycle perspective on remediation of contaminated sediments in the Baltic Sea Region (inaktivt)
2010-03-01Realistic 3D – applications, algorithms, and analysis (inaktivt)
2010-02-24Webplats från behovsanalys till publicering (inaktivt)
2010-02-23Medicinteknik, Bionics, Robotics (inaktivt)
2010-02-17Design for assembly analysis using DELMIA (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-02-12Wind Power Gearbox Reliability (inaktivt)
2010-02-12Självinducerade oscillationer i våta kopplingar (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-26Computed Aided Detection of temporal changes in mammography (inaktivt)
2010-01-25Characterization of mammographic images from a signal processing point of view (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-13Statistical analysis of the organization of neurons in the cerebral cortex (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-07Computational investigation of A. thaliana physical gene clusters (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25Tillverka prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-04-14Animerad film om biogasprocessen (inaktivt)
2009-03-09Proposal for master thesis: DCT SW Architecture and HWIO (inaktivt)
2009-01-21Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2009-01-16Kvalitetssäkring av strategisk teamutveckling (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-11-11Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30En analys metod för genomtryck för Offset tryck/Characterization of print through in Offset (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-05-15Utvärdering av programvara som skall användas i undervisningen (Gävle) (inaktivt)
2008-04-30Utvärdering av programvara som skall användas i undervisningen (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-02-26Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2008-02-15Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-02-09Kopia av LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2008-01-21Skapande av Schemaprogram för tematiskt arbete (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-17Chocolate: Surface Control and Bloom Prediction (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2007-12-27Programvara för optimering av en biokemisk process (inaktivt)
2007-12-20New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2007-12-17Mobile phone web application (inaktivt)
2007-12-14Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-13Praktisk studie på mjukvaruprogam för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-11-13Användarmanual (inaktivt)
2007-11-13Marknadsföring av ny programvara (inaktivt)
2007-11-12Mirroring Digital Identities (two proposals) (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-25Produktvalsprogram (inaktivt)
2007-10-18P3 sökr unga tänkare... (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Master’s Thesis Project in Image Processing: Reading Two-dimensional Bar Codes (inaktivt)
2007-09-19Finns lokalteve med i framtidens medieutbud? (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-10Mobile web browser extensions (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-07Kinetic Studies of a New Class of Labile Surfactants (inaktivt)
2007-09-07Fixation of Oleophilic Colloidal Material in Recycling and Papermaking (inaktivt)
2007-09-07Influence of Surface Roughness and Surface Functional Groups on Surface Energy Hysteresis (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-09-06Kapacitetsberäkningar (TH 03) (inaktivt)
2007-09-04Properties of Superhydrophobic Coatings (inaktivt)
2007-08-24Vad är en bra lärare? Hur blir jag en bra lärare utifrån elevernas perspektiv? (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Närvaro kontra frånvaro i skolan? (inaktivt)
2007-08-17Development of (DMA) method to characterize viscoelastic properties of board (20p) (inaktivt)
2007-08-17Översättning av utbildningsprogram i kugghjulsbearbetning (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-07-19Online Educational program for ergonomic products (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-14Microencapsulation of Oxidation Sensitive Oils through Spray Drying (inaktivt)
2007-06-12Development of a Surface Chemical Formulation Tool (inaktivt)
2007-06-04Preparation and Characterisation and use of Nanocomposites as Barrier Coating (inaktivt)
2007-05-31CAD Human Modeling in Production Ergonomics (inaktivt)
2007-05-31Utformning av användargränssnitt för mjukvarutelefon (aw) (inaktivt)
2007-05-29Master Thesis, Supply Chain Management at Nynas Petroleum AB (inaktivt)
2007-05-25Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-05-14IPTV (Internet Protocol Television) (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-05-11Inactivation of pathogens in toilet waste (inaktivt)
2007-05-08Programmering av IRB 140 (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem i bilsimulator - del 1 (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem och bilsimulator: del 2 (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04Säljstödsprogram (Söderhamn) (inaktivt)
2007-04-04Hur ska vi kunna höja statusen och attraktionskraften i ett kommunområde? Väster i Örebro - en attraktiv stadsdel (inaktivt)
2007-04-04Miljöutredning (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-04-01Recording Behavior and Timing of a Telecom System (aw) (inaktivt)
2007-03-22Vidareutveckling av programvara och produkt för IO-kort (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-23LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-19Var med och utveckla framtidens dynamiska farthinder (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-07Drug Delivery Systems for Poorly Soluble Drug Substances (inaktivt)
2007-02-01WCET Analysis and Certification of Automatically Generated Code for CC-Systems AB (aw) (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2007-01-22Optimizing digital breast tomosynthesis (inaktivt)
2007-01-20Utvärdering av programflödesanalys för WCET-beräkningar vid Volvo Construction Equipment (aw) (inaktivt)
2007-01-12Browser-based Mobile TV (inaktivt)
2007-01-12Master’s Thesis Project in Computer Graphics: Depth Buffer Compression (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2007-01-03Kartläggning av kemikalier (aw) (inaktivt)
2007-01-03Trådlösa teknologier och informationshantering (aw) (inaktivt)
2007-01-03Simulation of OFDM transmitter radio channel - receiver (Gävle) (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av faktorer som påverkar martensitomvandlingen för metastabila rostfria stål (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-10-27Implementation of a tool for formal verification of C programs (inaktivt)
2006-10-27Symbolic Fault Injection (inaktivt)
2006-10-26Behandling av mätdata (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-11Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2006-10-02Optical coupling design of quantum dot infrared photodetectors (inaktivt)
2006-10-02SMPP-server (inaktivt)
2006-09-28EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser och dess utvärdering (inaktivt)
2006-09-25Exjobb inom 3D-animation: Skapa 3D-animerad actionscen med flygplan, helikoptrar, missiler, explosioner etc. (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-16Exjobb inom 3D-animation: Planera, 3D-modellera och animera biljaktscen (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-09-07Betalprogram för Betala.se (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-24Utveckling av programvara (inaktivt)
2006-08-22Beräkning av Brand-, Tryck- och annan Restverkan (inaktivt)
2006-08-21Utveckla rapporteringsverktyg i C/C++ (Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-08Bluetooth-betalningar med mobiltelefon (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-08-02Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri (inaktivt)
2006-07-14Optimera ett client-server system (Ljusdal) (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-20Development of a program (written in Haskell) that visualizes a live animation of a network simulation (dynamic flow of packets) (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-06-07Attityder till nytt regionalt nyhetsprogram med TV4 Skaraborg och TV4 Värmland (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-30Massive crowd animation engine on the graphics processor for real time 3D games and simulation (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-04-10Grafiker med känsla för form och färg (inaktivt)
2006-04-05Automatisk draggenerator för spel (inaktivt)
2006-04-04Ny målmodell ”Water Jet” till AVAL (inaktivt)
2006-03-27Automatiskt val av individuella sökoptimeringar (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-08Datorgrafik (inaktivt)
2006-03-07Färdigställande av ett visionssystem (inaktivt)
2006-03-06Lärararbetslag, likvärdig betygssättning och elevinflytande på gymnasium i Trollhättan (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-30Development of a Virtual Reality tool for site surveying during the placement of new IKEA stores (inaktivt)
2006-01-18Pedacogical computer program in structural mechanics (inaktivt)
2006-01-18Aphid induced callose production and phloem transport in barley, studied in South-Africa (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-11-24A workflow-based system for computer-assisted design of oligonucleotide probes (inaktivt)
2005-11-23Förbättring av utvecklingsprocess och modifiering av verktyg (inaktivt)
2005-11-16Gymnasieskolan - optimal organisation ? (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-10-25Teknik för tjejer i sjuan - ger det resultat? (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-10-06Linux Coach (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-16.NET basserat ftp program (inaktivt)
2005-09-15Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Characterization of cell wall beta-glucosidae from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2005-08-31Examensarbeten inom Teknik / Elektronik / Data / System / Mekatronik / Produkt (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av program för ventilationsflödeskurvor (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-06-30Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll (inaktivt)
2005-05-12Utveckla webbaserat administrationsverktyg i Java (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-04Utveckla program som möjliggör att OpenGL-applikationer kan visas på en ny typ av 3D-skärm (inaktivt)
2005-04-29ANALYS AV EGET UTVECKLAT DATAPROGRAM. (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-22Datakom över elnätet, embedded programmering (inaktivt)
2005-04-18Köproblematiken på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-03-29Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-14Vad avgör valet av gymnasieskola och program för elev i årskurs 9 i Göteborg? (inaktivt)
2005-02-24Havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund (JH 03) (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of Mathematical Modelling On the Copper-Base Connector Design (gh) (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-14Säljstödsprogram (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-06Avledande av industriellt spillvatten (inaktivt)
2004-12-06Optimering av internt reningsverk (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-11-16Informationsspridning till anställda (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-11-04¿Frisk utan vård?¿ ¿ En utvärdering av utbildningen Mat- och friskvård (inaktivt)
2004-10-20Förslag på reningsteknik eller processinterna åtgärder för processavloppsvatten (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-10-19Utveckling av en server som tar hand om SMS (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-10-04Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-09-07Akzo Nobel (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-08-09ATT ANVÄNDA DATORMANIKINER - SIMULERING FÖR ATT ELIMINERA TEKNISKA OCH ERGONOMISKA PROBLEM (inaktivt)
2004-08-09Utformning av ett grafiskt användargränssnitt till en brandvägg (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-04Utvärdering och enkätundersökning (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-04-22Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-04-19Pocket PC för Racing (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-04-13Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-04-13Examensarbete i kompilatorteknik: Effektiv kompilering av C till bytekod (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-26The role of non-coding regulatory RNA in the development of Dictyostelium discoideum (inaktivt)
2004-03-25IFM Online / Online Fotbolsspelsutveckling! (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-03-17Marknadsanalys och introduktion av patentsökt utcheckningsmetod för större hotell (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-02-18Statistik, felberäkning, energisystem, mätsystem, problemlösning (Ljusdal 23) (inaktivt)
2004-02-10Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-03JLabGrid - Grid Computing in Intranets (inaktivt)
2004-01-28Var tar eleverna vägen efter avslutade studier på Frölundagymnasiet? (inaktivt)
2004-01-23Utveckling av befintligt IT-system (JJ) (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2004-01-12Informationsmaterial till hörselskadade gymnasister (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-12-18Arbetsplatsförlagd undervisning (17) (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-12-11Säljstödsprogram (Söderhamn) (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-11-18Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata (Sandviken) Verifiering / Kontroll av mätsystem i elkraftanläggningar med mobil mätdator. (inaktivt)
2003-10-08Vidareutveckling av elektronisk utskrift (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-17MICROMACHINED AND ENCAPSULATED CORIOLIS MASS FLOW SENSOR IN SILICON (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-07-16Fortlevnad av projekt (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-06-13Creating an interface between theory and experiment (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-04-01Zero Instruction Set Computer från IBM och Silicon Recognition (inaktivt)
2003-03-27Framtagning av program som blir hjälpmedel för handikappade på bio (inaktivt)
2003-02-17Utvärderingssystem (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Bildanalys program för säkerhetsutrustning (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom PLC and motion control software development (inaktivt)
2003-01-07Programutveckling med grafik och beräkningar/2 (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-11-27Algoritmutveckling för planering i flera dimensioner (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-11-14Processhantering (Sandviken) (inaktivt)
2002-11-13Integrera och utveckla databas (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)
2002-10-25Programutveckling med grafik och beräkningar (inaktivt)
2002-10-25Bygg-KMA (inaktivt)
2002-10-25Systemering och kravspec sökes till Metis Teknik & Miljö (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.