Sökning: "programmering kunskap"

Hittade 99 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet programmering kunskap.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-04Elkraft – Modellering, simulering, mätning (inaktivt)
2011-11-04Utveckling av simulatorplattform (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-06-19Examensarbeten inom Mobiltelefoni (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-12Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-09-27Ex-jobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-05-24Kopia av Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-04-23Exjobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-03-30Vill du vara med och skapa framtidens mobila applikationer? (inaktivt)
2010-03-05Kravhantering vid utveckling med standardprodukter (inaktivt)
2010-02-10Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-08-10Webbaserat system för distansbehandling av smärta (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-01-21Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-12-06Vidareutveckling av programvara ShopDisplay (inaktivt)
2007-10-09# Utveckling av applikationsskal i WinForms .NET # (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-08-24Knowledge discovery in large datasets: The Netflix prize (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-04-16Visualisering av bloggsökmotorindexering med 3D-grafik (inaktivt)
2007-04-11Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2007-04-04itVidareutveckling av Designito.se (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-22Vi gör Web 2.0 i mobilen och är på jakt efter dig! Java Programmering/systemutveckling och design. (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-01Programmering inom distribuerade, skalbara och affärskritiska applikationer baserat på open source (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-09-27Framtagning av ett Business Intelligence (BI) koncept baserat på mjukvara från Microsoft (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-06-30Programmering - programlayout - GUI (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-06-08Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-02-14Sammarbetsparter / Entrepenör / Elektronikkunnig (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-06-02Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2003-11-25Programmering för utveckling av ett informations center. (inaktivt)
2003-10-01Modell för optimal investering (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-05-27Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-02-03Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2002-11-13Integrera och utveckla databas (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.