Sökning: "projektLEDAREN"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet projektLEDAREN.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-14Industriell riskhantering i Android (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2009-11-25Vill du vara med och utveckla ett hållbart vattenbruk i Skandinavien? (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-21Datorspelsprogrammering (inaktivt)
2007-08-11Effektivare framtagning av en myndighets årsredovisning (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-02-20Projektuppföljning - koppling mellan projektutfall och huvudboken (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-01-13Utveckling och framtagning av extremt strömsnålt styrkort med radio- alternativt IR-mottagare samt radio- alternativt IR-sändare (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.