Sökning: "proof concept"

Hittade 51 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet proof concept.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-30Platform design for volumetric interaction. (inaktivt)
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-01-26Mode management in embedded systems in cars (1-2 students) (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-12proof-of-concept study: DSP algorithm development for detection of wheel defects on freight trains. (inaktivt)
2011-12-01Qt quick and necessitas on Android tablet (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-23Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-11-10Platform design for volumetric interaction (inaktivt)
2011-11-01Stream Reasoning for Situation Detection (inaktivt)
2011-10-11Android based distributed fire detection system (inaktivt)
2011-08-26Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-03-22Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-12MASTERS THESIS – SMS TESTING SOLUTION (inaktivt)
2011-01-07Rule engine algorithms and implement a proof of concept (inaktivt)
2011-01-07Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2010-08-19IT och turism (inaktivt)
2010-07-29Java Graphical user interface (GUI) på COBOL-utvecklade produkter (inaktivt)
2010-06-30Smart indoor environment regulation (inaktivt)
2010-03-22Youtube for Rural Health Workers in Developing Countries (inaktivt)
2010-02-11Identitet- och åtkomsthantering inom SYSteam (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-02-02Android Phone Integration (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2009-12-04Web page analyzer (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Mobile solutions (inaktivt)
2008-05-30Master Thesis - Automatic Software update using Subversion (inaktivt)
2008-01-28Analysis of an improvement of viscous micropump for use in the SMT industry (inaktivt)
2007-10-24Novel ceramic materials for encapsulation of (micro)organisms (inaktivt)
2007-05-23Code generation and software framework for an embedded X11 server (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-01-22Multiple Thesis at Densitet - Mobile Solutions (inaktivt)
2007-01-08Design, refine and evaluate book concept (inaktivt)
2006-10-30Design of mobile On Device Portal (inaktivt)
2006-04-11Prototype development of new chart plotting technology (inaktivt)
2006-02-01Datorspel för äldre (inaktivt)
2005-01-26Voice Messaging (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-15Scientific Visualisation with Haptics using VTK and Reachin API (inaktivt)
2003-09-30Rigid Body Collision in a Haptic Environment (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.