Sökning: "reglerteknik"

Hittade 62 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet reglerteknik.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-04Elkraft – Modellering, simulering, mätning (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-10-19Styralgoritmer för en avancerad kameraupphängning på hexakopter (gimbal) (inaktivt)
2011-10-10Modellbaserad analys av rörelsemönster (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-05-09Modellering av fastbränslepanna (inaktivt)
2011-04-12Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2010-12-07Kraftverkssimulator - turbindynamik (inaktivt)
2010-11-18Cylindertryck som understöd för gasflödesreglering (inaktivt)
2010-11-18Realtidsberäkning av parametrar i motorstyrsystemet (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-06-08Utveckling av serveringssystem mousserande vin (inaktivt)
2010-05-31Applikationsmjukvara i C för världens främsta Vinserveringssystem (inaktivt)
2010-05-31Rörelsealgoritmer för fordonssimulator (inaktivt)
2010-04-20Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik (inaktivt)
2010-04-07Turbinsimulering (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-01-19Observatör för skattning av läckage i tryckluftssystem (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-12-09Temperaturreglering i partikelfilterregenerering (inaktivt)
2009-08-10Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2007-10-09# Utveckling av applikationsskal i WinForms .NET # (inaktivt)
2007-09-20Styrning av komposteringsprocess (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-07-06Konstruktion, tillverkning och testning av en uppfångningsmekanism att användas vid testning av trådbomsystemet SCALE (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-02-08Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2005-12-16Optimerande attitydreglering för små autonoma flygplan. (Optimizing control for MAV banking using variometer) (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2004-10-19Reglerteknik tillämpat inom företagsekonomin (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2003-05-21Analysera kritiska faktorer för AC-system med koldioxid som köldmedium (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2002-12-04QoS för distribuerade styrsystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.