Sökning: "rfid."

Hittade 34 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet rfid..


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-01Knäckning av RFID? (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-02-14RFID för produktmärkning (inaktivt)
2010-10-18Ultra Low Energy Battery (inaktivt)
2010-09-21Ultra Low Energy Battery (inaktivt)
2010-08-30RFID for logs (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-04-06Utvärdera RFID readers och RFID tags för mobila applikationer med avseende på användbarhet, säkerhet och strömförbrukning. Studera vissa scenarion med flera samexisterande radiolösningar. (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-02-24Kommunikation mellan mätinstrument (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-12Är RFID något att rekommendera för Korsnäs utgående varuflöde, och hur bör en eventuell implementering genomföras? (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-02-01Automatisk avläsning av ventilinställning (inaktivt)
2008-01-24Identification of car passengers with rfid for automatic crash notifications. (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-07-06Relevant sortering av mobil information (inaktivt)
2007-07-06Aktiv - passiv RFID-transponder (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2005-11-15RFID för trådlösa applikationer med GSM/GPRS, Bluetooth och WLAN. (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2004-12-30RFID i leverantörskedjan (inaktivt)
2004-03-15Effektivare försörjningskedja med RFID (inaktivt)
2003-05-12RFID/J2EE-integration via WebServices (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.