Sökning: "riktade"

Hittade 30 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet riktade.


Inkom Exjobbsförslag
2010-11-23Landsbyggds företagets klimatpåverkan ur ett besöks näringsperspektiv. (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2008-08-15Behov av en flygplats i Skövde? (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-10-02Exjobbare inom marknadsföring sökes! (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-03-06Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet på Skogsvårdsstyrelsen (inaktivt)
2007-02-14Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2006-02-24Marknadsanalys av Sveriges äldsta konsttidskrift (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2002-10-15Kinetikstudier med Biacore (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.