Sökning: "ritningar"

Hittade 57 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ritningar.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-11Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn (inaktivt)
2011-03-30Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2010-12-08Vidareutveckling av modulärt operationsrum (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-16Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-07-13Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Framtagning av nya konstruktions-/produktionsritningar (inaktivt)
2009-11-20Undersökning och användning av befintlig produkt inom hälsa, friskvård och rehabilitering (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-06-16Designförslag Kinaparken (inaktivt)
2008-05-30Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2007-11-13Konstruktion av anläggning för spiktestning (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-06Tillgängliggöra historiska databaser (inaktivt)
2007-10-30Konstruktion av hemsida där kunder/företag kan kontrollera status på deras beställningsprodukter (inaktivt)
2007-07-06Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen (inaktivt)
2007-05-08Programmering av IRB 140 (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-10CAD-ritningar och dokumentation av befintlig industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2006-08-15Nygammal möbeldesign och återuppstartande av anrikt möbelsnickeri (FP) (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-04-20Produktutveckling ytbehandling (inaktivt)
2006-04-18Uppdatera miljöutredning av AB Sigtunahem (inaktivt)
2006-03-01Montageanvisning till brand- och ljudklassade trädörrar (inaktivt)
2006-01-30Företagsstandard på ytbehandling (inaktivt)
2006-01-18Inredning/ombyggnadritning av ett segelfartyg som används till skolfartyg och företagscharter (inaktivt)
2005-10-06Är byggkostnaden densamma i hela riket? (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-06-08Nyttovärdering av digital ritningshantering i fastighetsbolag (inaktivt)
2005-05-27Allmän översyn från offert till leverans (inaktivt)
2005-05-27Översikt när det gäller nuvarande kvalitetssystem (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-02-08Ombyggnation av vindsutrymme till boende (aw) (inaktivt)
2005-01-26Nytt designförslag för Kinaparken (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-05-25CAD-ritningar och dokumentation av befintlig industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2003-12-17CAD-ritningar och dokumentation av befintlig industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-01-10Kabelklippare (JH 02) (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)
2002-11-13Expo & Eventdesign Projekt Lekhörn (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.