Sökning: "säker"

Hittade 69 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet säker.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-04-21Försvarsmakten och exjobb (inaktivt)
2010-04-29Webdesign, skapa hemsida (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2009-12-07Skadetålighetsanalys med olika metodiker (inaktivt)
2009-08-20Webtjänst för Corporate Responsibility -index (inaktivt)
2009-06-29Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-05-30Hur kan Du konstruera en säker och kostnadseffektiv byggnad för lerduveskytte inomhus? (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 2 - kompostering av köksavfall och fekalier (inaktivt)
2007-12-03Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2007-11-26Utveckling av ett integrerat e-postsystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-10-09Kopia av Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-08-24Examensarbete i databehandling (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt Content Management system till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2006-12-13Webbdesign för en portallösning (inaktivt)
2006-12-12Kalender och schemasystem till en existerande portallösning. (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-01-23Databas för uppmätta värden. Access över Internet med lättanvänd klientprogramvara som skall tas fram. (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-07-25Databasadministration - situationsanalys och förbättringsåtgärder (75) (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-03-14Verktyg för att beskriva och bekräfta arbetsrelaterad motivation - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-11-05Sveriges hetaste internetsida!? (inaktivt)
2004-11-04Java-kunnig! (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering i WebLogic Server/ItaniumII/Linux-miljö (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-11Standardriggning i fleroperationsmaskiner (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.